Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)

Een Uittreksel uit de Basisregistratie (BRP) bevat persoonsgegevens, zoals naam, adres en woonplaats. U vraagt het aan bij de gemeente waar u ingeschreven staat. Wanneer u het document snel nodig heeft, kunt u de aanvraag het best persoonlijk doen op het gemeentehuis. U krijgt het uittreksel dan direct mee. Wanneer u de aanvraag digitaal doet, zijn wij voor de bezorging afhankelijk van de post. Behalve in het Nederlands is het uittreksel ook in andere talen verkrijgbaar.

Inloggen met DigiD uittreksel BRP aanvragen afspraak maken uittreksel BRP

Kosten 2023

Soort kosten Tarief 2023
Nederlands of internationaal uittreksel € 10,90

Meenemen

Persoonlijk aanvragen

  • Uw geldige identiteitsbewijs.

Schriftelijk aanvragen

  • Schrijf een brief waarin staat waarom u het uittreksel nodig hebt.
  • Uw handtekening op de brief.
  • Kopie van uw geldige identiteitsbewijs.

Iemand anders machtigen

U kunt iemand anders machtigen met het formulier.

De gemachtigde neemt het formulier mee bij de aanvraag.

  • Volledig ingevulde en door gever van de machtiging ondertekende formulier.
  • Kopie van een geldig identiteitsbewijs van de gever van de machtiging.
  • Een eigen identiteitsbewijs van de gemachtigde.
iemand machtigen aanvraag burgerzaken (pdf, 84 KB)