Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)

 • Dit uittreksel bevat persoonsgegevens, zoals naam, adres en woonplaats.
 • U vraagt dit uittreksel aan bij de gemeente waar u ingeschreven staat.
 • Het uittreksel is ook in andere talen te krijgen.
 • U ontvangt het uittreksel binnen 3-5 werkdagen.
Uittreksel BRP aanvragen afspraak maken uittreksel BRP

Kosten

Scroll de tabel om meer te zien
soort kosten leges 2022
Nederlands of internationaal uittreksel € 10,70

Wat neem ik mee?

Persoonlijk aanvragen

 • Uw geldige identiteitsbewijs.

Schriftelijk aanvragen

 • Schrijf een brief waarin staat waarom u het uittreksel nodig hebt.
 • Uw handtekening op de brief.
 • Kopie van uw geldige identiteitsbewijs.

Iemand anders machtigen

U kunt iemand anders machtigen met het pdf-formulier.

De gemachtigde neemt mee bij de aanvraag.

 • Volledig ingevulde en door gever van de machtiging ondertekende formulier.
 • Kopie van een geldig identiteitsbewijs van de gever van de machtiging.
 • Een eigen identiteitsbewijs van de gemachtigde.
iemand machtigen aanvraag burgerzaken (pdf, 84 KB)