Met het Veiligheidsbeleidsplan bouwen aan een veilige samenleving

In Heiloo vinden we het belangrijk dat u zich niet alleen veilig voelt, maar het ook daadwerkelijk bent. Zorgen voor veiligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid van de gemeente en samenwerkende partners. Met het Integraal Veiligheidsbeleidsplan bouwen we aan een veilige en leefbare samenleving. 

Het ontstaan van dit beleidsplan was een proces van veel onderzoek, bespreking en advies. We hebben gekeken naar de ervaringen uit het verleden en de actuele veiligheidscijfers. Ook hebben we met onze veiligheidspartners hun ervaringen en wensen besproken. Op deze manier hebben we, samen met de kennis van onze eigen professionals, een plan gemaakt. In dit plan staan de prioriteiten en ambities van gemeente Heiloo. Het Integraal Veiligheidsbeleidsplan is met de gemeenteraad en de aanwezige veiligheidspartners besproken.

Alle onderdelen van veiligheid

Veiligheid is meer dan alleen het handhaven van de openbare orde. Het gaat over sociale veiligheid en fysieke veiligheid. In het Integraal Veiligheidsbeleidsplan nemen we al deze onderdelen mee. Zo kunnen we ons richten op:

  • het voorkomen en beperken van criminaliteit en overlast;
  • het bieden van hulp en ondersteuning waar nodig; en
  • onze gemeenschap sterk maken tegen criminaliteit. 

Lees het Integraal Veiligheidsbeleidsplan