Bewijs van verblijf

Valt u onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming en staat u ingeschreven bij de gemeente? Maak dan een afspraak met de IND. 

Afspraak ophalen bewijs van verblijf Українська (Ukrainian)

Het IND-loket in Amsterdam is het dichtst bij. Hier vindt u de Invulinstructie Online Afsprakenplanner IND.

Richtlijn Tijdelijke Bescherming

De Richtlijn Tijdelijke Bescherming geeft in Nederland onder andere recht op opvang, medische zorg en onderwijs voor minderjarige kinderen. Het geeft ook de mogelijkheid om te werken. 

Volgens de huidige regeling van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming mag u tot 4 maart 2024 in Nederland blijven. Afhankelijk van de situatie in Oekraïne kan de tijdelijke bescherming al dan niet verlengd worden door de overheid.

Derdelanders

De tijdelijke bescherming voor derdelanders loopt tot 4 september 2023. Derdelanders zijn vluchtelingen uit Oekraïne die zowel een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne hebben alsook vóór 19 juli 2022 ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen (BRP) van Nederland. 

Lees meer over de Tijdelijke bescherming en het Remigratiebeleid voor derdelanders uit Oekraïne.