Archeologie

In de grond ligt veel archeologisch erfgoed verborgen. Bij veel ontwikkelingen is archeologisch onderzoek nodig. Voor archeologisch onderzoek hebt u een gecertificeerd bureau nodig.

Onderzoeksplicht

Als u werkzaamheden wilt uitvoeren, raadpleegt u het omgevingsplan. Daarin staat of u een onderzoeksplicht hebt. Het onderzoek moet gedaan zijn, voordat u een vergunning krijgt. Bij veel ontwikkelingen is archeologie 1 van de onderdelen die de gemeente toetst.

De Erfgoedwet stelt dat de verstoorder betaalt.

Stappenplan archeologisch onderzoek

Om eventueel archeologisch erfgoed in uw perceel te onderzoeken, gebruiken wij het stappenplan archeologische monumentenzorg (AMZ) Het onderzoek gaat stapsgewijs steeds verder in het verleden. U begint meestal met een bureau- of verkennend onderzoek.

Bestemming archeologie

De verplichting om archeologisch onderzoek te doen, is geregeld in het omgevingsplan. In het omgevingsplan ziet u of als tweede bestemming óók een bestemming archeologie geldt, naast bijvoorbeeld de bestemming wonen.

Als voor uw perceel de bestemming archeologie geldt, dan moet u archeologisch onderzoek laten doen. Ook als uw plannen de grenswaarden voor onderzoek overschrijden, is archeologisch onderzoek nodig. Als onderzoek nodig is, moet u bij de vergunningaanvraag een archeologisch rapport meesturen.

Grenswaarden archeologisch onderzoek

Voor elke locatie geldt een grenswaarde van bodemingrepen. De grenswaarde bepaalt vanaf welke omvang én diepte archeologisch onderzoek nodig is. Dit onderzoek gebeurt vóór de ingrepen in de bodem. Deze grenswaarden zijn opgenomen in het omgevingsplan.

Archeologisch onderzoeksbureau inschakelen

U kunt een archeologisch bedrijf inschakelen. De eerste stap binnen het AMZ-stappenplan is vaak een archeologisch bureauonderzoek. U bent vrij te kiezen voor een archeologisch bedrijf. Een uitgebreid overzicht vindt u op SIKB lijst gecertificeerde bedrijven U betaalt zelf de kosten voor archeologisch onderzoek.

Doorlooptijd archeologisch onderzoek

Archeologisch onderzoek volgt een stappenplan. De gemeente bepaalt na iedere stap of aan de archeologische onderzoeksplicht is voldaan en of verder onderzoek nodig is.

Als alle stappen doorlopen moeten worden, kan de doorlooptijd oplopen. Soms zit er meer dan een jaar tijd tussen het bureauonderzoek en een opgraving. Pas als de locatie archeologisch is vrijgegeven, kunt u starten met de geplande ontwikkeling. Houd hier rekening mee in uw planning.

Zelf archeologische vondst gedaan

Als u toevallig een archeologische vondst doet, bijvoorbeeld in uw eigen tuin, dan moet u dit direct melden bij de gemeente. Wij documenteren deze vondsten. U kunt uw melding doen door te mailen naar archeologie@debuch.nl.

Eigenaar van archeologische vondsten

U moet vervolgens achterhalen wie de eigenaar is. Bij archeologische vondsten is dit vaak niet meer mogelijk. Dan geldt de schatvindersregeling. De vondst wordt dan gedeeld eigendom van de vinder en de grondeigenaar.

Beheer archeologische vondsten

De provincie Noord-Holland beheert vondsten uit archeologische onderzoeken. U kunt bodemvondsten uit de regio zien in Huis van Hilde in Castricum.