Feiten en cijfers

Leeftijdsopbouw op 1 januari 2019

Totaal aantal inwoners: 23.475

  • Man: 11.594
  • Vrouw: 11.881

Meer informatie vindt u op de website van het Centraal Bureau voor de Statistiek of op de interactieve regionale kaart

leeftijd vrouw man totaal
0 - 9 1.046 1.103 2.149
10 - 19 1.388 1.519 2.907
20 - 29 842 1.043 1.885
30 - 39 989 997 1.986
40 - 49 1.576 1.469 3.045
50 - 59 1.836 1.858 3.694
60 - 69 1.625 1.555 3.180
70 - 79 1.552 1.304 2.856
80 - 89 851 657 1.508
90 - 99 172 89 261
100 - 109 4   4
Totaal 11.881 11.594 23.475

Gemeentewapen

”Vanwege den Koning

De Hooge Raad van Adel, gebruik makende van de magt, aan denzelven verleend bij besluit van den 20sten Februari 1816, bevestigt bij dezen de gemeente Heylo ingevolge het door haar gedaan verzoek in het bezit van het navolgende wapen:
zijnde een schild van keel, met een kruis paté alaizé van zilver, gedekt met een kroon van goud, gehouden ter regterzijde door eenen vogel grijp, ter linker door eenen leeuw, beiden van hetzelfde en staande op eenen grond van natuurlijke kleur.

Gedaan in ’s-Gravenhage den 26sten Juni 1816”.

Verklaring beschrijving

Het wapen bestaat uit een schild van keel (= rood), met een kruis paté (= breedarmig) alaizé (= verkort, de schildranden niet rakende) van zilver, gedekt met een kroon van goud en gehouden ter (heraldisch) rechterzijde (= links op de afbeelding) door een vogel grijp (of griffioen = fabelachtig dier, half leeuw, half arend met arendsvleugels) ter linker (= rechts op de afbeelding) door een leeuw, beide van hetzelfde (goud), op een grond van natuurlijke kleur.

Gemeentevlag

De officiële gemeentevlag van Heiloo betreft een vlag met gele en blauwe banen. De gele baan staat symbool voor de strandwal in het Hollandse landschap. Met de rode top aan de kant van de vlaggenmast (broektop) tonen ze samen de kleuren van de provincievlag van Noord-Holland: een banenvlag  met banen van gelijke hoogte, geel – rood – blauw. De kleuren geel en blauw zijn ook de kleuren van Willibrordus, die historisch van belang is voor Heiloo. 

Het ontwerp is ontleend aan één van de ontwerpen van de vlaggenkundige Derkwillem Visser uit 1987, die de kleuren en het kruis uit het wapen van 1816 heeft overgenomen in het ontwerp.

In de zogenaamde rode 'broektop' staat het witte breedvoetige kruis uit het wapen van 1816. 

Deze door de raad vastgestelde vlag voor de gemeente Heiloo is een ontwerp van de Hoge Raad van Adel.

Er was al een officieuze vlag in gebruik met het volledige wapen van Heiloo. Deze is echter nooit officieel vastgesteld. Ook is deze niet goedgekeurd door de Hoge Raad van Adel en niet opgenomen in het officiële vlaggenregister. De nieuwe vlag is vastgesteld door gemeenteraad.