Tijdelijke opvang

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft in het Fletcher Hotel ruimte gevonden om 80 vluchtelingen onderdak te bieden. Deze opvang geldt voor een half jaar, vanaf 24 juni 2023.

Het gaat om asielzoekers die tot 1 juli in Purmerend zijn opgevangen.

Elke woensdag 11.00 - 12.00 uur koffie uurtje

Vanaf 26 juli organiseert het COA elke week op woensdag tussen 11.00 en 12.00 uur een koffie uurtje in het Fletcher Hotel. Omwonenden en bewoners van het hotel kunnen dan informeel met elkaar kennismaken.

Deelname aan het koffiemoment is voor iedereen, maar graag aanmelden met een bericht aan 06 219 463 06.

Instroom van vluchtelingen 

De instroom van vluchtelingen blijft hoog, hoewel die nog altijd lager is dan bij de vorige vluchtelingencrisis in 2015. Oorlogen in diverse delen van de wereld zijn daar de oorzaak van. Net als andere landen voelt ook Nederland zich uit humanitaire overwegingen medeverantwoordelijk voor de opvang van vluchtelingen. En daarnaast heeft ons land zich hiertoe verplicht via internationale verdragen. 

COA verantwoordelijk voor tijdelijke opvang

Het COA is verantwoordelijk voor de begeleiding, beveiliging en het beheer van de locatie. Het organiseert programma’s voor dagbesteding en faciliteert de zorg. 

Vragen over de opvang

Hebt u vragen, initiatieven of ideeën over de opvang van vluchtelingen in Hotel Fletcher, dan kunt u mailen met FMMNHeiloo@coa.nl.

Ook kunt u vanaf maandag 26 juni bellen met 06 219 463 06. Dit nummer is vanaf maandag 24/7 bereikbaar.

Overige informatie over de opvang van vluchtelingen vindt u op de website van COA.