Toekomstvisie en structuurvisie

Toekomstvisie 2-030

De Toekomstvisie 2030: de kracht van Heiloo is gemaakt door inwoners, maatschappelijke instellingen, ondernemers en de gemeente Heiloo. Belangrijk uitgangspunt bij het maken van de visie was: de toekomst maken we samen. Op bijeenkomsten, maar ook via social media, brieven, e-mail en ansichtkaarten konden mensen uit Heiloo meedenken. De Toekomstvisie 2030 is de basis voor een structuurvisie en strategische visie.

Kernwaarden: natuur, ruimte, bewustzijn en verbinding

Heiloo is in 2030 een dorp waar natuur, ruimte, bewustzijn en verbinding de belangrijkste waarden zijn.

  • Er is fysieke ruimte, er is ruimte voor initiatieven, er wordt ruimte gegeven aan elkaar, en er is ruimte voor wonen, werken en recreĆ«ren.
  • Heiloo ligt niet alleen in een groene omgeving, ook bij huis is de natuur dichtbij.
  • Mensen in Heiloo gaan in 2030 bewust om met elkaar en met hun omgeving, en zij voelen zich met elkaar verbonden

Structuurvisie

In de Structuurvisie 2030 geeft Heiloo haar kijk op de ruimtelijke en fysieke ontwikkeling van het dorp. We letten daarbij op de gevolgen voor inrichting en gebruik van het grondgebied. Dit biedt een kader voor het nader uit te werken ruimtelijk beleid dat wordt vastgelegd in het omgevingsplan. Om tot een Structuurvisie te komen, hebben we open discussies gehad met inwoners, maatschappelijke instellingen, ondernemers en belanghebbenden uit de woningbouw en mobiliteit.

Toekomstvisie 2030 (pdf, 2 MB)

Structuurvisie (pdf, 4 MB)