Aansluiting A9

Heiloo investeert in een goede bereikbaarheid, lokaal en regionaal. Zo blijft Heiloo voor inwoners en bedrijven aantrekkelijk om te wonen en te werken. De aansluiting op de A9 zorgt voor een betere bereikbaarheid, doorstroming en leefbaarheid. Op zowel de A9 als op lokale wegen in de omliggende dorpen. Ook ontlast de aansluiting de doorgaande wegen in het gebied.

Bestemmingsplan opnieuw in procedure

De volgende stap is het voorbereiden van het opnieuw in procedure brengen van de bestemmingsplannen. Het college en de commissie Openbare Ruimte hebben ingestemd met het voorstel van het nieuwe bestemmingsplan voor de Aansluiting A9. Het bestemmingsplan Aansluiting A9 ligt 6 weken ter inzage van donderdag 25 maart t/m 6 mei 2021 . 

Planning

2021

  • 25 maart tot en met 6 mei: Inzagetermijn bestemmingsplan Aansluiting A9 voor eventuele zienswijzen
  • Juni 2021: Reactie op zienswijzen 
  • Maandag 5 juli: gemeenteraad beslist over vaststelling bestemmingsplan 
  • Woensdag 14 juli: Publiceren vastgesteld bestemmingsplan in Staatscourant 
  • Donderdag 15 juli t/m 26 augustus: Ter inzagelegging vastgesteld bestemmingsplan voor eventuele beroepen

Akkoord op extra financiering

De gemeenteraad heeft op maandag 1 februari de Financiƫn Aansluiting A9 (agendapunt 7) behandeld. De raad heeft het voorstel van 1,7 miljoen aangenomen. De gemeente Heiloo heeft als laatste partner akkoord gegeven voor haar aandeel in de extra kosten. Deze totale extra kosten van 5,7 miljoen zijn nodig voor de Aansluiting A9 bij Heiloo. De kosten zijn ontstaan door vertraging door de landelijke stikstof problematiek. Hiermee is het definitieve besluit over de extra kosten genomen.

bekijk de impressie op YouTube
Naar het overzicht