Inzage procedures

Op deze pagina vindt u plannen die ter inzage liggen. Bij elk plan staat een link rechtstreeks naar het plan op de landelijke website ruimtelijke plannen. U ziet een kaart met een plattegrond van het plan.

De kleuren op de kaart geven de verschillende bestemmingen aan. Door op de kaart te klikken ziet u per kleur welke bestemming van toepassing is aan de rechterkant van het scherm onder plekinfo. Bijvoorbeeld: recreatie, wonen of natuur.

Om alle bestanden te bekijken die bij het plan horen klikt u in het rechterdeel van het scherm op documenten. Er verschijnt dan een lijst met alle documenten die bij het plan horen.

De realisatie van 3 woningen met bijbehorende parkeerplaatsen.  

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan De Driestal 22a kunt u online inzien van 1 december 2022 t/m 11 januari 2023. Het plan ligt ook ter inzage in het gemeentehuis. Tijdens deze periode kunt u een zienswijze indienen.

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met Team Plannen en Projecten van de gemeente Heiloo, via het telefoonnummer (072) 535 66 66.

Het gewijzigd vastgestelde uitwerkingsplan maakt de bouw van één vrijstaande woning mogelijk aan de oostzijde van de Groeneweg tussen de woningen Groeneweg 2 en 3. Qua verkaveling en opzet past de uitwerking binnen de regels van het geldende (globale) bestemmingsplan Zuiderloo. 

Ter inzage

Het gewijzigd vastgestelde uitwerkingsplan Groeneweg 2a kunt u vinden op ruimtelijkeplannen. Op officiéle bekendmakingenvindt u de officiële publicatie. Een papieren exemplaar treft u bij de informatiebalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Heiloo. Vanaf 24 november 2022 t/m 4 januari 2023 ligt het plan ter inzage. Tijdens deze periode kunt u beroep aantekenen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer D. Zondervan via dannyzondervan@debuch.nl.

Het vastgestelde uitwerkingsplan maakt bouw van 4 kwadrantwoningen mogelijk aan de zuidzijde van de Krommelaan, tussen Haagbeuk en Kennemerstraatweg. De voorgevel van de noordelijke woningen is georiënteerd op de Krommelaan. De noordelijke woningen worden ontsloten via de bestaande opening in de houtwal. De voorgevel van de zuidelijke woningen is georiënteerd op de Wegedoorn. De zuidelijke woningen worden ontsloten via een gezamenlijk inrit aan de zijde van de Wegedoorn. De verkaveling en opzet van de uitwerking past binnen de regels van het geldende (globale) bestemmingsplan Zuiderloo.

Ter inzage

Het vastgestelde uitwerkingsplan Krommelaan - Wegedoorn Zuiderloo kunt u online inzien van 10 november t/m 21 december 2022. Het plan ligt ook ter inzage in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1. Tijdens deze periode kunt u beroep indienen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer D. Zondervan via email: dannyzondervan@debuch.nl.

Het ontwerp uitwerkingsplan maakt de bouw van 1 vrijstaande woning mogelijk achter de lintbebouwing aan de Kennemerstraatweg en de Zevenhuizerlaan achter de woningen Zevenhuizerlaan 4 en 6. De verkaveling en opzet van de uitwerking past binnen de regels van het geldende (globale) bestemmingsplan Zuiderloo.

Ter inzage

Het ontwerp uitwerkingsplan Zevenhuizerlaan 6a Zuiderloo kunt u online inzien van 10 november t/m 21 december 2022. Op officiële bekendmakingen vindt u de volledige publicatie. Het plan ligt ook ter inzage in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1. Tot 21 december kunt u een zienswijze indienen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer D. Zondervan via email: dannyzondervan@debuch.nl

Bouw van 4 grondgebonden woningen (2x twee-onder-een-kap) met bijbehorende bergingen en parkeerplaatsen.

Ter inzage

Het ontwerp bestemmingsplan Ambachtsweg 78 kunt u online inzien van 7 november t/m 19 december 2022. Het plan ligt ook ter inzage in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1. 

Zienswijzen 

U kunt een zienswijze indienen tot 19 december. Hoe u dat doet, vindt u de volledige publicatie op officiële bekendmakingen

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Plannen en Projecten, 072 535 66 66.

Bouw van 7 grondgebonden woningen en 3 appartementen met bijbehorende bergingen en parkeerplaatsen.  

Ter inzage

Het ontwerp bestemmingsplan Ambachtsweg 22-24 kunt u online inzien van 7 november t/m 19 december 2022. Het plan ligt ook ter inzage in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1. 

Zienswijzen 

U kunt een zienswijze indienen tot 19 december. Hoe u dat doet, vindt u de volledige publicatie op officiële bekendmakingen

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Plannen en Projecten, 072 535 66 66.

Voorgesteld wordt om de bouw van 56 woningen juridisch-planologisch mogelijk te maken op de locatie Westerweg 375 (Duinzicht) in Heiloo en daarvoor het huidige bestemmingsplan gedeeltelijk te herzien.

Ter inzage

U kunt het ontwerpbestemmingsplan Duinzicht online inzien. Of bekijk de officiële publicatie. Vanaf donderdag 3 november t/m woensdag 14 december 2022 ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage in het gemeentehuis. Tijdens deze periode kunt u een zienswijze indienen.

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met S. Jager via sandrajager@debuch.nl of (088) 909 90 76