Inzage procedures

Op deze pagina vindt u plannen die ter inzage liggen. Bij elk plan staat een link rechtstreeks naar het plan op de landelijke website ruimtelijke plannen. U ziet een kaart met een plattegrond van het plan.

De kleuren op de kaart geven de verschillende bestemmingen aan. Door op de kaart te klikken ziet u per kleur welke bestemming van toepassing is aan de rechterkant van het scherm. Bijvoorbeeld: recreatie, wonen of natuur.

Om alle bestanden te bekijken die bij het plan horen klikt u in het rechterdeel van het scherm op documenten. Er verschijnt dan een lijst met alle documenten die bij het plan horen.

naar Ruimtelijke Plannen

Het gewijzigd vastgestelde uitwerkingsplan maakt 2 vrijstaande woningen mogelijk ten westen van de toekomstige weg Liguster. Qua verkaveling en opzet past de uitwerking binnen de regels van het geldende (globale) bestemmingsplan Zuiderloo (2015).

Ter inzage

Het gewijzigd vastgestelde uitwerkingsplan Hoogeweg 26d Oost ligt 6 weken ter inzage van 21 maart t/m 1 mei 2024. U kunt dit ook inzien in het gemeentehuis (Westerweg 252) tijdens de openingstijden.

Gedurende de periode dat het uitwerkingsplan ter inzage ligt, kan beroep worden aangetekend bij de afdeling Bestuursrechtspaak van de Raad van State.

Meer informatie

Voor overige vragen, neemt u contact op met de heer D. Zondervan van team Plannen en Projecten, telefoonnummer 0251 361 111 of via e-mail dannyzondervan@debuch.nl.

Het gewijzigd vastgestelde uitwerkingsplan maakt 3 vrijstaande woningen en daarnaast een appartementengebouw met maximaal 27 woningen mogelijk op de gronden van transportbedrijf Van der Steen, ten oosten van de Hoogeweg en ten westen van de toekomstige weg Liguster. 

Qua verkaveling en opzet past de uitwerking binnen de regels van het geldende (globale) bestemmingsplan ‘Zuiderloo Partiële herziening ex artikel 30 WRO Hoogeweg 26D’.

Ter inzage

Het gewijzigd vastgestelde uitwerkingsplan Hoogeweg 26d West ligt 6 weken ter inzage van 21 maart t/m 1 mei 2024. U kunt dit ook inzien in het gemeentehuis (Westerweg 252) tijdens de openingstijden.

Gedurende de periode dat het uitwerkingsplan ter inzage ligt, kan beroep worden aangetekend bij de afdeling Bestuursrechtspaak van de Raad van State.

Meer informatie

Voor overige vragen, neemt u contact op met de heer D. Zondervan van team Plannen en Projecten, telefoonnummer 0251 361 111 of via e-mail dannyzondervan@debuch.nl.

Het gewijzigd vastgestelde uitwerkingsplan maakt 2 vrijstaande woningen mogelijk ten zuiden van transportbedrijf Van der Steen, gevestigd aan de Hoogeweg 26d. De percelen liggen aan het lint van de Hoogeweg en de Liguster. 

Het betreft de kadastrale percelen E2582 en E3446 (gedeeltelijk). Qua verkaveling en opzet past de uitwerking binnen de regels van het geldende (globale) bestemmingsplan Zuiderloo (2005).

Ter inzage

Het gewijzigd vastgestelde uitwerkingsplan Naast Hoogeweg 26 en Liguster 7 ligt 6 weken ter inzage van 21 maart 2024 t/m 1 mei 2024 . U kunt de zakelijke beschrijving ook inzien in het gemeentehuis (Westerweg 252) tijdens de openingstijden.

Gedurende de periode dat het uitwerkingsplan ter inzage ligt, kan beroep worden aangetekend bij de Afdeling bestuursrechtspaak van de Raad van State.

Meer informatie

Voor overige vragen, neemt u contact op met de heer D. Zondervan van het Domein Ruimtelijke Ontwikkeling, team Plannen en Projecten, telefoonnummer 0251 361 111 of via e-mail dannyzondervan@debuch.nl.

Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning gaan over het wijzigen/vergroten van een bouwvlak, zodat er een woongebouw met 46 appartementen gebouwd kan worden op het perceel Ter Coulsterlaan in Heiloo.

Ter inzage

Vanaf donderdag 14 maart t/m woensdag 24 april 2024 kunt u het vastgestelde bestemmingsplan met bijlagen online inzien via Ter Coulsterlaan - Omgevingsloket (overheid.nl). De officiële publicatie is op 13 maart gepubliceerd in het Gemeenteblad 2024, 106656 | Overheid.nl

Tijdens de vermelde beroepstermijn kunt u bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep instellen tegen het plan. Na de beroepstermijn treedt het bestemmingsplan in werking.

Wilt u dit niet? Dan kunt u tegelijk met uw beroep een voorlopige voorziening aanvragen bij de afdeling Bestuursrechtsspraak van de Raad van State.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sandra Jager van team Plannen en Projecten via 088 909 90 76.

Plannen volgens Wet elektronische publicaties (Wep)

Voor een aantal plannen is het nog niet mogelijk om deze via overheid of ruimtelijke plannen te publiceren. U vindt daarom de documenten van deze plannen tijdelijk op onze website.

Op dit moment zijn er geen plannen via de Wep.