Nieuwbouw Zandzoom

Zandzoom is een toekomstig nieuw, landschappelijk (woon)gebied in Heiloo. In dit gebied komen ongeveer 1.300 woningen. Er is volop ruimte.

Kenmerken van Zandzoom Heiloo:

  • Historische linten.
  • Veel groen zorgt voor een besloten gevoel.
  • Zicht op akkers en bollenvelden.
  • Open velden geven doorkijkjes naar omgeving.
  • Strandvlaktes en duinen in het westen.
  • Polders in het oosten.
  • Velden omzoomd door historische houtsingels en houtwallen.
  • Goede bereikbaarheid via spoor en (snel)weg.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in Zandzoom?

inschrijven nieuwsbrief Zandzoom

Bestemmingsplan aanpassen

Het bestemmingsplan Zandzoom Heiloo is in maart 2020 aangenomen door de gemeenteraad van Heiloo. Tegen het bestemmingsplan Zandzoom Heiloo is beroep aangetekend bij de Raad van State. Op 1 september 2021 heeft de Raad van State het bestemmingsplan vernietigd. De Raad van State verklaart in haar uitspraak een deel van de beroepen van bezwaarmakers gegrond, onder andere over de verkeerseffecten en stikstof. Het project Zandzoom Heiloo is door deze uitspraak vertraagd.

Stikstof

Vanuit Rijksoverheid zijn regels opgesteld over stikstof. De stikstofuitstoot door de ontwikkeling van Zandzoom moet volledig worden gecompenseerd, zodat er onderaan de streep geen toename van stikstof is. De gemeente kijkt naar de beste manier om de stikstofuitstoot te compenseren, maar is daarvoor mede afhankelijk van het stikstofbeleid en de rekenmodellen vanuit de Rijksoverheid. Deze veranderen regelmatig, waardoor het meer tijd kost om de juiste berekeningen te doen.

Voorbereidingsbesluit

Op 5 september 2022 heeft de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit genomen. Het voorbereidingsbesluit geeft aan dat gewerkt wordt aan het nieuwe bestemmingsplan. Er kunnen geen nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden voor het nieuwe bestemmingsplan klaar is. Omdat het bestemmingsplan nog in voorbereiding is, kan bijvoorbeeld een aanvraag Omgevingsvergunning niet aan een bestemmingsplan worden getoetst. In de tussentijd kan normaal onderhoud en beheer van het gebied wel doorgaan.

De gemeente is met de ontwikkelende partijen in gesprek hoe het bestemmingsplan kan worden aangepast.

Bijzondere samenwerking

Het initiatief voor de ontwikkeling van het gebied is bij de grondeigenaren gelegd. De gemeente heeft in mei 2017 een Kadernota vastgesteld. Daarmee zijn de grondeigenaren – van kleine particulieren, tot grote ontwikkelaars – aan de slag gegaan.

Zandzoom is opgedeeld in 5 deelgebieden (kamers). Elke kamer wordt aan de zogenaamde Tafel van Zandzoom vertegenwoordigd door 1 van de eigenaren. Elke Tafel is uitgedaagd om met plannen te komen. De eigenaren binnen de kamer moeten deze plannen ondersteunen. De eigenaren werken onderling samen om tot een kwalitatief aantrekkelijk stedenbouwkundig plan te komen.

Woningbouwprojecten

De gebiedsontwikkeling in Zandzoom Heiloo is een bijzondere samenwerking met particulieren, lokale en commerciële partijen en met de gemeente. Op de website Zandzoom Heiloo vindt u informatie over bouwprojecten Zandzoom. U kunt zich daar aanmelden voor deze woningbouwprojecten.