Nieuwbouw Zandzoom

Foto: boerderij in de Zandzoom tussen Heiloo en Limmen

Zandzoom is een toekomstig nieuw, landschappelijk (woon)gebied in Heiloo. In dit gebied komen tot en met 2026 ongeveer 1.300 woningen. Er is volop ruimte.

Kenmerken van Zandzoom Heiloo:

  • Historische linten.
  • Veel groen zorgt voor een besloten gevoel.
  • Zicht op akkers en bollenvelden.
  • Open velden geven doorkijkjes naar omgeving.
  • Strandvlaktes en duinen in het westen.
  • Polders in het oosten.
  • Velden omzoomd door historische houtsingels en houtwallen.
  • Goede bereikbaarheid via spoor en (snel)weg.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in Zandzoom?

inschrijven nieuwsbrief Zandzoom

Voorbereidingsbesluit ter inzage t/m 21 oktober

Op 6 september 2021 heeft de gemeenteraad besloten, dat een nieuw bestemmingsplan Zandzoom 2021 wordt voorbereid voor een aantal percelen. De inwerkingtreding van het voorbereidingsbesluit is ook op 6 september 2021.

Vanaf 9 september kunt u het voorbereidingsbesluit 6 weken (9 september t/m 21 oktober) raadplegen op ruimtelijke plannen (onder nummer NL.IMRO.0399.vbbZandzoom2021-0401). Het voorbereidingsbesluit ligt ook 6 weken ter inzage in de hal van het gemeentehuis te Heiloo. Tegen dit besluit kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan Zandzoom Heiloo is in maart 2020 aangenomen door de gemeenteraad van Heiloo. Tegen het bestemmingsplan Zandzoom Heiloo is beroep aangetekend bij de Raad van State. Op 1 september 2021 heeft de Raad van State het bestemmingsplan vernietigd. De Raad van State verklaart in haar uitspraak een deel van de beroepen van bezwaarmakers gegrond, onder andere over de verkeerseffecten en stikstof

De gemeente Heiloo gaat samen met de ontwikkelende partijen in gesprek hoe het bestemmingsplan kan worden gerepareerd. Het is nu nog niet duidelijk hoe veel tijd dit in beslag neemt. Het project Zandzoom Heiloo is door deze uitspraak vertraagd.

Bijzondere samenwerking

Het initiatief voor de ontwikkeling van het gebied is bij de grondeigenaren gelegd. De gemeente heeft in mei 2017 een Kadernota vastgesteld. Daarmee zijn de grondeigenaren – van kleine particulieren, tot grote ontwikkelaars – aan de slag gegaan.

Zandzoom is opgedeeld in vijf kamers (deelgebieden). Elke kamer wordt aan de zogenaamde 'Tafel van Zandzoom' vertegenwoordigd door één van de eigenaren. Elke Tafel is uitgedaagd om met plannen te komen. De eigenaren binnen de kamer moeten deze plannen ondersteunen. De eigenaren werken onderling samen om tot een kwalitatief aantrekkelijk stedenbouwkundig plan te komen.

Woningbouwprojecten

De gebiedsontwikkeling in Zandzoom Heiloo is een bijzondere samenwerking met particulieren, lokale en commerciële partijen en met de gemeente. Op de website nieuwbouw in Zandzoom staat informatie over de bouwprojecten. U kunt zich daar aanmelden voor deze woningbouwprojecten.

Naar het overzicht