Nieuwbouw Zandzoom

Zandzoom is een toekomstig nieuw, landschappelijk (woon)gebied in Heiloo. In dit gebied komen 1.278 woningen. Er is volop ruimte.

Kenmerken van Zandzoom Heiloo:

  • Historische linten.
  • Veel groen zorgt voor een besloten gevoel.
  • Zicht op akkers en bollenvelden.
  • Open velden geven doorkijkjes naar omgeving.
  • Strandvlaktes en duinen in het westen.
  • Polders in het oosten.
  • Velden omzoomd door historische houtsingels en houtwallen.
  • Goede bereikbaarheid via spoor en (snel)weg.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in Zandzoom?

inschrijven nieuwsbrief Zandzoom

Ontwerp bestemmingsplan in procedure

Op 28 november 2023 besloot het college om het nieuwe ontwerp bestemmingsplan Zandzoom Heiloo in procedure te brengen. Zo zet het college de volgende stap in de ontwikkeling van de nieuwe wijk. 

Het ontwerpbestemmingsplan gaat eerst naar de raadscommissie. Na bespreking in de commissie ligt het vanaf 21 december 6 weken ter inzage voor eventuele zienswijzen. Daarna volgt een reactienota van de gemeente en wordt het bestemmingsplan voor de vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Als het bestemmingsplan uiteindelijk in werking treedt, kunnen initiatiefnemers aan de slag met de uitwerking van hun plannen en kunnen mensen uitkijken naar hun nieuwe woning. Bestemmingsplannen zijn vanaf 1 januari 2024 opgenomen in het omgevingsplan. Bestemmingsplannen kunt u vinden in het Omgevingsloket bij Regels op de kaart. 

In september 2021 werd het bestemmingsplan vernietigd door de Raad van State, mede doordat verkeers- en stikstofoplossingen onvoldoende waren onderbouwd. We hebben nieuwe onderzoeken uit laten voeren naar de verkeerssituatie in Heiloo en gevolgen van Zandzoom op de verkeersstromen. Daarnaast gaf steeds veranderende wetgeving rondom stikstof de nodige vertraging. Inmiddels zijn de cijfers rond. 

Bijzondere samenwerking

Het initiatief voor de ontwikkeling van het gebied is bij de grondeigenaren gelegd. De gemeente heeft in mei 2017 een Kadernota vastgesteld. Daarmee zijn de grondeigenaren – van kleine particulieren, tot grote ontwikkelaars – aan de slag gegaan.

Zandzoom is opgedeeld in 5 deelgebieden (kamers). Elke kamer wordt aan de zogenaamde Tafel van Zandzoom vertegenwoordigd door 1 van de eigenaren. Elke Tafel is uitgedaagd om met plannen te komen. De eigenaren binnen de kamer moeten deze plannen ondersteunen. De eigenaren werken onderling samen om tot een kwalitatief aantrekkelijk stedenbouwkundig plan te komen.

Woningbouwprojecten

De gebiedsontwikkeling in Zandzoom Heiloo is een bijzondere samenwerking met particulieren, lokale en commerciële partijen en met de gemeente. Op de website Zandzoom Heiloo vindt u informatie over bouwprojecten Zandzoom. U kunt zich daar aanmelden voor deze woningbouwprojecten.