Nieuwbouw Zandzoom

boerderij in de Zandzoom tussen Heiloo en Limmen

Zandzoom is een nieuw, landschappelijk (woon)gebied in Heiloo. In dit gebied komen tot en met 2026 ongeveer 1.300 woningen. Er is volop ruimte.

Kenmerken van Zandzoom Heiloo:

  • Historische linten.
  • Veel groen zorgt voor een besloten gevoel.
  • Zicht op akkers en bollenvelden.
  • Open velden geven doorkijkjes naar omgeving.
  • Strandvlaktes en duinen in het westen.
  • Polders in het oosten.
  • Velden omzoomd door historische houtsingels en houtwallen.
  • Goede bereikbaarheid via spoor en (snel)weg.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in Zandzoom?

inschrijven nieuwsbrief Zandzoom

Bijzondere samenwerking

Het initiatief voor de ontwikkeling van het gebied is bij de grondeigenaren gelegd. De gemeente heeft in mei 2017 een Kadernota vastgesteld. Daarmee zijn de grondeigenaren – van kleine particulieren, tot grote ontwikkelaars – aan de slag gegaan.

Zandzoom is opgedeeld in vijf kamers (deelgebieden). Elke kamer wordt aan de zogenaamde 'Tafel van Zandzoom' vertegenwoordigd door één van de eigenaren. Elke Tafel is uitgedaagd om met plannen te komen. De eigenaren binnen de kamer moeten deze plannen ondersteunen. De eigenaren werken onderling samen om tot een kwalitatief aantrekkelijk stedenbouwkundig plan te komen.

Woningbouwprojecten

De gebiedsontwikkeling in Zandzoom Heiloo is een bijzondere samenwerking met particulieren, lokale en commerciële partijen en met de gemeente. Op de website nieuwbouw in Zandzoom staat informatie over de bouwprojecten. U kunt zich daar aanmelden voor deze woningbouwprojecten.

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan Zandzoom Heiloo is in maart 2020 aangenomen door de gemeenteraad van Heiloo. Tegen het bestemmingsplan Zandzoom Heiloo is beroep aangetekend bij de Raad van State. De afhandeling hiervan vindt plaats bij de bestuursrechter. Er is nog geen zicht op hoe lang deze procedure gaat duren.

Het bestemmingsplan Zandzoom kunt u inzien op de website Ruimtelijke Plannen

Naar het overzicht