Cultuurprofiel Heiloo

Voor Heiloo is een cultuurprofiel opgesteld. Hieruit blijkt dat Heiloo sterk is in de podiumkunsten, en dat dit wordt versterkt door goede samenwerking van de diverse culturele spelers.

Uit het rapport ‘Noten van samenspel’ blijkt dat Heiloo sterk is in de podiumkunsten. In het rapport staat dat podia dit moeten versterken door goede samenwerking in programmering, communicatie en marketing. De gemeente krijgt het advies om een stichting te steunen, die deze samenwerking kan stimuleren. De Beun moet zich gaan ontwikkelen tot filmtheater, waar ook amateurkunst optredens kan organiseren. Daarnaast kan de muziek- en dansschool een productiehuis vormen voor nieuwe talenten, die podiumervaring kunnen opdoen. 

Ontwikkeling cultuurprofiel

Het rapport ‘Noten van samenspel’ is het resultaat van onderzoek naar het culturele profiel van Heiloo. Basis van het onderzoek waren gesprekken met diverse culturele spelers in Heiloo. Er is onderzocht wat het culturele DNA van Heiloo is. En hoe Heiloo zich cultureel kan onderscheiden van de omliggende gemeenten en regio’s. Er is gekeken wat nodig is om het culturele profiel te behouden en te versterken. Belangrijke onderwerpen zijn de rol van de Beun, en hoe de Witte Kerk ondersteund kan worden.

Politieke aanleiding

In 2022 heeft de coalitie in haar coalitieakkoord besloten een cultuurprofiel op te stellen, om een duidelijker accent te leggen in het cultuurbeleid. Dit sluit aan bij de wens van het lokale Cultuurplatform om een nieuwe cultuurnota te laten opstellen. 

Het huidige cultuurbeleid van Heiloo is opgenomen in de beleidsnota Leven en Beleven van 2016. Sinds 2016 zijn er veel ontwikkelingen geweest in de kunst- en cultuursector.

Kunst en cultuur in Heiloo

Heiloo heeft een breed aanbod op het gebied van kunst en cultuur. Er zijn podia in de Cultuurkoepel, Theater de Beun, de Witte Kerk, Onze Lieve Vrouw ter Nood en de Muziek- en Dansschool. Verder zijn er meer dan 30 verenigingen in de sectoren muziek, beeldende kunst, toneel, theater, dans, zang, musea en de bibliotheek.

Contact

Vragen of opmerkingen mailt u naar info@heiloo.nl. Als onderwerp graag vermelden: Cultuurprofiel.