Fietsbeleidsplan

(Nog) meer inwoners op de fiets. Dat is het doel van het fietsbeleidsplan dat wij maken. In het plan komen ideeën en maatregelen om eerder en vaker de fiets te pakken. Want fietsen is gezond, zorgt voor minder uitstoot en is bij kleine afstanden vaak sneller. Zo maken wij van Heiloo een echt fietsdorp. Iedereen kan meedenken over het plan. 

Meedenken 

Het nieuwe fietsbeleid komt tot stand in 4 stappen. Wij gebruiken daarbij verschillende manieren zodat zoveel mogelijk inwoners en overige belanghebbenden kunnen meedenken: 

Stap 1: informatie ophalen en visie maken. 

 • Tijdens een raadsinformatieavond op 12 juni informeerden wij de raad. We spraken over de kaders van het fietsbeleidsplan en de aanpak. Deze bijeenkomst was openbaar.
 • Iedereen kon van 5 t/m 26 juli een vragenlijst invullen met vragen over fietsveiligheid, -comfort, -parkeren. Op een kaart konden knelpunten of problemen worden aangegeven en wensen en ideeën over fietsen in het dorp doorgegeven. 
 • We halen informatie op bij de verkeerscommissie en afgevaardigden van het verkeerspanel. We spreken met hen over onder andere fietsparkeren, fietsveiligheid en fietsroutes.
 • Alle opgehaalde informatie komt samen in een visie op het fietsbeleid.

Stap 2: maken concept fietsbeleidsplan

 • In fietscafés (bijeenkomsten) lichten wij de visie toe en gaan wij in gesprek met iedereen die dat wil. 
 • Met alle nieuwe informatie scherpen we de visie aan. Samen met de ambtelijke werkgroep maken wij vervolgens concrete plannen op basis van de visie. De concrete plannen vormen samen met de visie, het concept fietsbeleidsplan.

Stap 3: concept fietsbeleidsplan ter inzage

 • Het concept fietsbeleidsplan ligt zes weken ter inzage. Iedereen kan hierop reageren en een inspraakreactie indienen. 
 • Wij passen het fietsbeleidsplan aan. Wij verwerken de inspraakreacties waar mogelijk. 
 • De raad bespreekt het concept fietsbeleid tijdens een commissie- en raadsvergadering.

Stap 4: definitief fietsbeleidsplan 

 • Met de opmerkingen van de raad kijken wij nog een keer met alle belanghebbenden naar het plan. Wij scherpen het plan aan en maken het definitief.
 • Wij leggen het definitieve fietsbeleidsplan ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.

Planning

 • Juni 2023 - september 2023: Stap 1, informatie ophalen en visie maken
 • September 2023 - juni 2024: Stap 2, maken concept fietsbeleidsplan
 • Juni 2023 - juli 2024: Stap 3, concept fietsbeleidsplan ter inzage
 • Juli 2024 - augustus 2024: Stap 4, definitief fietsbeleidsplan

Contactgegevens

Mirjam Bakker

Mirjam Bakker

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met projectleider Mirjam Bakker.

T: 06 1863 5853

E: info@heiloo.nl - vermeld bij onderwerp: Fietsbeleidsplan Heiloo