Muziek- en dansschool verbouwing

Vanaf januari 2024 wordt de Muziek- en Dansschool Heiloo gerenoveerd en verbouwd. Het pand wordt van binnen en buiten flink opgeknapt. 

Ook komt er een grote zaal bij. Deze ruimte is geschikt voor onder andere danslessen, repetities van muziekverenigingen, koren en orkestrepetities. Het podium in het hart van het pand met de lesruimtes er omheen blijft. 

Tijdens de verbouwing zijn de lessen op een andere locatie. Hierover is nog overleg. We melden dit zodra hier meer zekerheid over is.

Werkzaamheden aan en om het pand

De belangrijkste aanpassingen aan het pand zijn: 

  • Opknappen van de buitenkant en de binnenkant van het pand. 
  • Entree- en ontvangstruimte wordt met een glazen wand afgescheiden van de podiumzaal.
  • Beter afschermen van de lesruimtes rondom het podium voor geluid, zodat tegelijk gebruik van de ruimtes makkelijker gaat en geluidsoverlast terug wordt gebracht naar een acceptabel niveau. 
  • Nieuwe zaal van ongeveer 130 m2 die gebruikt gaat worden als danszaal en groepsrepetitielokaal. Deze zaal beschikt straks over een eigen opgang, toilet en pantry. 
  • Om geluidsoverlast van het podium naar de lesruimtes tegen te gaan leggen we opbergruimtes aan voor de lokalen. Hiermee wordt zowel het tekort aan opbergruimtes en eventuele geluidsoverlast opgelost. 

Recent is het dak gerenoveerd vanwege aanhoudende lekkages. Het dak blijft daarom (grotendeels) buiten de renovatiewerkzaamheden.

Omgevingsvergunning

Voor de nieuwe zaal is beperkte uitbreiding van het bouwvlak nodig door slimmer gebruik van de huidige ruimte. Dit is toegestaan binnen de kaders van het bestemmingsplan. Hiervoor een omgevingsvergunning verleend.

Voor de omgevingsvergunning is een verkennend flora- en fauna onderzoek uitgevoerd. De conclusie van het onderzoek was dat de plannen geen gevolgen hebben voor beschermde gebieden. Deze conclusie is gebaseerd op aard en reikwijdte van de plannen en de locatie van het plangebied.

Bomen en groen

De bomen rondom het pand, staan ver genoeg weg. We gaan ervan uit dat er geen bomen gekapt hoeven worden. 
Ook het park blijft. Er komen wel paden bij naar de extra ingangen.

Parkeren

Aanleg van nieuwe parkeerplaatsen zou ten koste gaan van groen; dit groen willen we behouden. We leggen daarom niet direct parkeerplaatsen aan. Als blijkt dat er de parkeerdruk ontoelaatbaar toeneemt, dan is er zo nodig voldoende ruimte om een aantal parkeerplaatsen aan te leggen. Uit metingen in de directe omgeving blijkt overigens dat er voor parkeren in de avond en nacht voor bewoners voldoende capaciteit is. 

Duurzaamheid

De verbouwing is een mooi moment om het pand zoveel mogelijk te verduurzamen. Zo is bij de dakrenovatie al extra isolatie aangebracht. De bestaande verlichting vervangen we door LED verlichting.

Overlast beperken

Zoals bij iedere verbouwing kan er enige mate van overlast zijn. In overleg met de aannemer maken we een plan om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Over eventuele geluidsgevoelige werkzaamheden, worden omwonenden vooraf ge├»nformeerd. 

Planning en stappen

  • 2023: definitief ontwerp afgerond, omgevingsvergunning verleend en aannemer en installateur zijn geselecteerd. Aannemingsbedrijf Wit Wognum is geselecteerd en INCO als installateur. Start de inkoop en werkvoorbereiding. 
  • Januari 2024: start verbouwing, sloopwerkzaamheden. 
  • Februari 2024: fundering zichtbaar.
  • Maart 2024: houtskeletbouw gereed.
  • Zomer 2024: oplevering. De verwachting is dat de nieuwe Muziek- en Dansschool Heiloo na de zomervakantie in gebruik genomen kan worden.