Opvang Oekraïners in gemeentehuis

Vluchtelingen die al maanden in crisisopvang verblijven, willen we een kwalitatieve opvang bieden met meer privacy. Daarom is het voorstel om het gemeentehuis (Raadhuisplein 1) gedeeltelijk in te richten als tijdelijke opvanglocatie voor ongeveer 89 Oekraïners. Het gaat om de rechtervleugel van het pand. In totaal kunnen er maximaal 26 woonunits gerealiseerd worden. 

De meeste Oekraïnse vluchtelingen verblijven in de noodopvang in het Onze Lieve Vrouwe ter Nood. Hier woont en slaapt iedereen in een grote zaal.

De gemeenteraad neemt hierover eind januari een besluit. 

Informatiebijeenkomst begin 2023

Omwonenden ontvangen uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst in het gemeentehuis. Deze bijeenkomst is naar verwachting eind januari of begin februari. Iedereen met vragen over de opvang van de Oekraïners is welkom. 

Sociale woningbouw

De opvang in het gemeentehuis duurt ongeveer 2 jaar. Daarna maken we het pand tot sociale woningbouw. De gemeenteraad heeft hiervoor een motie ingediend.

Planning

Als de gemeenteraad instemt, kunnen de werkzaamheden starten in het eerste kwartaal van 2023. De werkzaamheden duren ongeveer 3 maanden. De verwachting is dat we de bewoners in het tweede kwartaal welkom kunnen heten.

Publieksbalies en Sociaal Team

Het monumentale gedeelte van het gemeentehuis blijft in gebruik door burgemeester en wethouders, de gemeenteraad en ambtenaren. Het Sociaal Team blijft u op de vertrouwde plek bezoeken en ook de publieksbalies blijven gewoon open op de huidige plek. Er komen eigen in- en uitgangen tussen de 2 gedeeltes van het gemeentehuis.

Nieuwe locatie gemeentediensten

Het gemeentehuis krijgt een nieuwe locatie, waar de gemeente samen met de Bibliotheek en het Vrijwilligers Informatiepunt diensten aanbieden. Voor Heiloo betekent dit een nieuw, duurzaam en multifunctioneel huis van de gemeente waar inwoners hun zaken met de gemeente kunnen regelen. En tegelijkertijd aan de leestafel van de bibliotheek kunnen aanschuiven. 

De gemeente Heiloo kocht daarvoor het oude Rabobankgebouw aan de Stationsweg aan en verhuist in 2023 naar deze nieuwe locatie.