Opvang Oekraïners in gemeentehuis

Vluchtelingen die al maanden in crisisopvang verblijven, willen we een kwalitatieve opvang bieden met meer privacy. Daarom wil de gemeente het gemeentehuis (Raadhuisplein 1) gedeeltelijk inrichten als tijdelijke opvanglocatie voor ongeveer 89 Oekraïners. Het gaat om de rechtervleugel van het pand. In totaal kunnen er maximaal 26 woonunits gerealiseerd worden. 

De meeste Oekraïense vluchtelingen verblijven in de noodopvang in het Onze Lieve Vrouw ter Nood. Hier woont en slaapt iedereen in een grote zaal.

De gemeenteraad stemde op 23 januari 2023 unaniem voor de tijdelijke opvang van Oekraïense vluchtelingen in het gemeentehuis.  

Planning: werkzaamheden vanaf 3 april

Op maandag 3 april start Stenia Opvang BV met de werkzaamheden om 26 woonunits te maken. De omgevingsvergunning die daarvoor nodig is, is verleend. Als u het niet eens bent met dit besluit, vindt u onder bezwaar maken informatie over de bezwaarprocedure. Hoewel de bezwaartermijn van 6 weken nog loopt, wil de gemeente de wettelijke ruimte graag gebruiken om zo spoedig mogelijk kwalitatieve opvang te bieden.

Er is extra urgentie voor de directe start van de bouw, omdat de afgelopen tijd veel Oekraïense vluchtelingen die onderdak vonden bij particulieren nu ‘terugkomen’ naar de gemeentelijke opvang. De gemeente wil vluchtelingen die nu al ruim een jaar in noodopvang verblijven kwalitatieve opvang bieden waar ze beschikken over een eigen woonruimte met meer privacy. Deze opvang duurt ongeveer twee jaar. Naar verwachting zullen de werkzaamheden medio juni 2023 afgerond zijn. 

Kijkmoment

Wanneer de werkzaamheden afgerond zijn en de woonunits ingericht zijn worden inwoners uitgenodigd voor een kijkmoment op locatie. Dit zal waarschijnlijk eind juni of begin juli zijn.

Sociale woningbouw

De opvang in het gemeentehuis duurt ongeveer 2 jaar. Daarna maken we het pand tot sociale woningbouw. De gemeenteraad heeft hiervoor een motie ingediend.

Publieksbalies en Sociaal Team

Het monumentale gedeelte van het gemeentehuis blijft in gebruik door burgemeester en wethouders, de gemeenteraad en ambtenaren. Het Sociaal Team blijft u op de vertrouwde plek bezoeken en ook de publieksbalies blijven gewoon open op de huidige plek. Er komen eigen in- en uitgangen tussen de 2 gedeeltes van het gemeentehuis.

Nieuwe locatie gemeentediensten

Het gemeentehuis krijgt een nieuwe locatie, waar de gemeente samen met de Bibliotheek en het Vrijwilligers Informatiepunt diensten aanbieden. Voor Heiloo betekent dit een nieuw, duurzaam en multifunctioneel huis van de gemeente waar inwoners hun zaken met de gemeente kunnen regelen. En tegelijkertijd aan de leestafel van de bibliotheek kunnen aanschuiven. 

De gemeente Heiloo kocht daarvoor het oude Rabobankgebouw aan de Stationsweg aan en verhuist in 2023 naar deze nieuwe locatie.