Ter Coulsterlaan

Kennemer Wonen wil 21 bestaande appartementen aan de Ter Coulsterlaan vervangen door nieuwbouw. De nieuwbouw bestaat uit een toekomstbestendig gebouw van 46 appartementen.

De bestaande woningen zijn 50 jaar oud en voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Met de nieuwbouw kan Kennemer Wonen 25 sociale huurwoningen aan de woningvoorraad toevoegen. Ook de openbare ruimte rond de nieuwbouw krijgt een nieuwe inrichting.

Planning

  • 26 februari 2024: behandeling bestemmingsplan en omgevingsvergunning door de raad. De raad heeft het bestemmingsplan vastgesteld waarna het college de omgevingsvergunning heeft verleend. Bekijk de publicatie op OfficiĆ«le bekendmakingen.
  • Na vaststelling van het bestemmingsplan en verlenen van de Omgevingsvergunning (gecoƶrdineerde procedure) is tijdens de beroepstermijn een beroepsschrift ingediend. De afhandeling in deze zaak hangt af van de procedureplanning die de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State hanteert.

Bestemmingsplan en omgevingsvergunning

  • Het bestemmingsplan regelt bouwvlak (footprint), bouwhoogtes en het gebruik van het gebouw (wonen) en het omliggende terrein (parkeren en groen). 
  • De omgevingsvergunningen regelt dat de bouw en herinrichting van het terrein mag starten. Daarbij hoort een tekening met ontwerp van het gebouw en de inrichting van het terrein.

Bestemmingsplannen zijn vanaf 1 januari 2024 opgenomen in het omgevingsplan. Bestemmingsplannen kunt u vinden in het Omgevingsloket bij Regels op de kaart. Hier kunt u zoeken op locatie of op documentnaam.