Ter Coulsterlaan

Kennemer Wonen wil de 21 appartementen aan de Ter Coulsterlaan vervangen door nieuwbouw. De bestaande woningen zijn 50 jaar oud en voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. De nieuwbouw bestaat uit een toekomstbestendig gebouw van 46 appartementen.

Daarmee kan Kennemer Wonen 25 sociale huurwoningen aan de woningvoorraad in Heiloo toevoegen. Ook de openbare ruimte rond de nieuwbouw krijgt een nieuwe inrichting.

Stappen en planning

  • Voorontwerp bestemmingsplan: derde en vierde kwartaal 2022.
  • Ontwerp procedure bestemmingsplan inclusief procedure aanvraag omgevingsvergunning: januari 2023.
  • Vaststellen bestemmingsplan en omgevingsvergunning verwacht in tweede of derde kwartaal 2023.

Procedure start in januari

De procedure voor het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning starten (in afwachting beoordeling en besluitvorming inspraakreacties voorontwerpbestemmingsplan) beiden in januari 2023. Door deze tegelijkertijd op te pakken (geco√∂rdineerde regeling) zijn het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning na inwerking treden gelijk bruikbaar. En kan de ontwikkelaar aan de slag. 

Meer informatie over deze procedure en ter inzage legging volgt in januari 2023. 

Bestemmingsplan en omgevingsvergunning

  • Het bestemmingsplan regelt bouwvlak (footprint), bouwhoogtes en het gebruik van het gebouw (wonen) en het omliggende terrein (parkeren en groen). 
  • De omgevingsvergunningen regelt dat de bouw en herinrichting van het terrein mag starten. Daarbij hoort een tekening met ontwerp van het gebouw en de inrichting van het terrein.