The Spot: bewegen, sporten en ontmoeten

Enthousiaste jongeren van 14 t/m 20 jaar werken vanaf oktober 2020 aan project The Spot. Deze initiatiefnemers willen een nieuw openbaar sportpark realiseren in Heiloo. Een plek waar jong en oud kunnen bewegen, sporten en elkaar kunnen ontmoeten.

De skatebaan is de eerste fase van The Spot.

Nieuwe locatie

Een nieuwe locatie voor de skatebaan is gevonden naast het veld van Double Stars.

Deze locatie biedt niet alleen ruimte voor de skatebaan, maar ook volop ruimte en mogelijkheden voor een eventuele tweede fase met sporttoestellen van het Athletic Skills Model (ASM). 

Met initiatiefnemers en met het bestuur Double Stars is gesproken over deze nieuwe locatie. Door beide is hier enthousiast op gereageerd. Zij zien hier veel mogelijkheden. Het bestuur van Double Stars ziet kansen voor de vereniging. 

De planning is om in april 2024 te starten met de aanleg van de skatebaan. Helaas is het niet mogelijk om aanleg eerder te plannen door de beperkte beschikbaarheid van de bouwer.

Voor de zomervakantie 2024 wordt de skatebaan opgeleverd. Deze kan dan in de zomervakantie in gebruik worden genomen. 

Milieupark blijft op huidige locatie

De locatie van het milieupark bij de sporthal was de eerste keuze voor de skatebaan. Uit onderzoek op die locatie bleek dat er meerdere kabels, leidingen en rioolbuizen liggen. Omleggen hiervan is kostbaar.  Door de keuze voor deze nieuwe locatie voor The Spot hoeft het bestaande milieupark niet verplaatst te worden.

Voorgeschiedenis

Er is onder jongeren behoefte aan een plek in de buitenruimte. Jongerenwerk Heiloo merkt dat sinds haar start in 2015.

Jongeren op straat geven vaak aan door politie of buurtbewoners gecontroleerd te worden op of weggestuurd te worden van openbare plekken (zoals het Stationsplein) en schoolpleinen vanwege overlast. Vooral de jongeren op straat voelen zich nog wel eens vergeten in Heiloo.

Vanaf 2020 werken aan The Spot

Een groep enthousiaste jongeren van 14 t/m 20 jaar werkt vanaf oktober 2020 aan project The Spot. De 20 jongeren doen dit samen met de jongerenwerker en buurtsportcoach. 

Deze initiatiefnemers willen een nieuw openbaar sportpark realiseren in Heiloo. Een plek waar jong en oud kunnen bewegen, sporten en elkaar kunnen ontmoeten. 

Van wensenlijst tot ontwerp

De groep heeft inspiratie opgedaan en zij hebben een wensenlijst gemaakt. Bedrijven hebben aan de groep gepresenteerd wat zij kunnen realiseren. Eén van deze bedrijven is door de projectgroep gevraagd om het ontwerp voor The Spot te maken: Atlethic Skills Model (ASM). De jongeren en ASM presenteerden het eerste ontwerp in maart 2021 aan buurtbewoners en omliggende sportverenigingen (zie onderstaande afbeelding).

In dit ontwerp werd uitgegaan van een skatebaan (ontworpen door SkateOn) en een gedeelte met ASM-sporttoestellen. De samenleving heeft zich massaal geschaard achter het initiatief; evenals de gemeenteraad. De initiatiefnemers hebben inmiddels ruim € 50.000 opgehaald voor het skatepark met sponsoren. 

Voor de ontwikkeling van het plan op de oorspronkelijke locatie moest een heel jaar flora- en faunaonderzoek gedaan worden. Hierdoor heeft het plan lange tijd stilgelegen. 

Nieuwe locatiestudie in 2022

In 2022 is er een nieuwe locatiestudie gedaan,in samenhang met de bouw van een 2e sporthal. Hieruit kwam een geschiktere locatie waarvoor geen bosschages gekapt hoeven te worden. Deze locatie was bij het milieupark op de parkeerplaats bij de sporthal (zie blauw omlijnde gebied in bovenstaande afbeelding). Zoals hierboven aangegeven is inmiddels weer een nieuwe locatie gevonden.  

Skatebaan als eerste aanleggen

Door sterk gestegen bouwkosten is het totale project echter niet direct uitvoerbaar. Op verzoek vanuit de jongeren beginnen we met het aanleggen van de skatebaan. Als voldoende geld beschikbaar is gesteld, kan dan alsnog het zogenaamde ASM-sportgedeelte worden gerealiseerd. Daarover besluit het college.