Adviescommissie Wonen

De Adviescommissie Wonen Heiloo en Adviescommissie WoonKeur bestaat uit 6 enthousiaste, goed geschoolde vrijwilligers. De commissie behartigt de belangen van (toekomstige) bewoners en gebruikers. De Adviescommissie Wonen zorgt voor een betere gebruikskwaliteit van woningen en de woonomgeving.

Kijken vanuit bewoners en gebruikers

De Adviescommissie Wonen Heiloo beoordeelt de ontwerpen van woningen, openbare gebouwen, inrichtingsplannen van straten en buurten of verbouwingsplannen vanuit het oogpunt van de bewoners en gebruikers. Dit doet zij aan de hand van de zogeheten ‘Kwaliteitstoets voor de Woningbouw Heiloo’. De leden van de commissie geven professionele, praktische en toepasbare adviezen vanuit een visie op woonkwaliteit.

Criteria waaraan getoetst wordt zijn:

  • bruikbaarheid
  • toegankelijkheid
  • veiligheid
  • gezondheid
  • comfort
  • duurzaamheid en
  • onderhoudsvriendelijkheid