Auditcommissie

De auditcommissie adviseert de gemeenteraad over de financieel-technische aspecten van de begroting, jaarrekening, programmarekening en het jaarverslag. De deelnemers aan de commissie zijn raadsleden met affiniteit met verslaggeving, controle en risicomanagement. De politieke discussie vindt plaats in de raad en niet in de commissie. De commissie wordt ondersteund door de griffier en de controller.

De vergaderingen van de Auditcommissie zijn openbaar. Alle stukken vindt u op de online vergaderkalender.

Samenstelling Auditcommissie

  • de heer Brouwer de Koning (voorzitter)
  • de heer Levie
  • de heer R.P. van Splunteren
  • de heer I.T. Hemminga
  • mevrouw E.W. de Jong
online vergaderkalender bekijken