Auditcommissie

De auditcommissie adviseert de gemeenteraad over de financieel-technische aspecten van de begroting, jaarrekening, programmarekening en het jaarverslag. De deelnemers aan de commissie zijn raadsleden met affiniteit met verslaggeving, controle en risicomanagement. De politieke discussie vindt plaats in de raad en niet in de commissie. De commissie wordt ondersteund door de griffier en de controller.

De vergaderingen van de Auditcommissie zijn openbaar. Alle stukken vindt u op de online vergaderkalender.

Samenstelling Auditcommissie

  • Evert (E.J.) van Nass (raadslid Heiloo-2000)
  • Greet (M.C.) Burkels (raadslid PvdA)
  • RenĂ© (R.P.) van Splunteren (raadslid VVD)
  • Edith (E.W.) de Jong (raadslid GBH)
  • Mart (M.T.) Brouwer de Koning (raadslid CDA)
online vergaderkalender bekijken