Burgemeester en wethouders

Het college vergadert iedere dinsdag. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

Brieven kunt u richten aan: Burgemeester en Wethouders, Postbus 1, 1850 AA  Heiloo. E-mails via: bestuurssecretariaat@heiloo.nl