Documenten en instrumenten

Vergaderingen

Op de vergaderkalender op de website vindt u de agenda en de stukken van de vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies. U kunt daar ook zien hoe de fracties en raadsleden hebben gestemd over onderwerpen. En u kunt de vergederingen terugkijken.

bekijk de online vergaderkalender

Moties

Een motie is een formeel middel waarmee een raadslid een discussiepunt kan voorleggen aan de gemeenteraad. Als de meerderheid van de raad voor de motie stemt, is deze aangenomen. Hieronder vindt u overzichten van de moties. Daarna staan de moties bij de vergadering waarin de motie is behandeld. Het overzicht van de ingediende moties staat op Moties Heiloo - iBabs RIS

Amendementen

Een raadslid kan een voorstel indienen om de tekst van een raadsvoorstel aan te passen. Zo'n wijzigingsvoorstel heet amendement. Als de meerderheid van de raad het amendement steunt, wordt het oorspronkelijke voorstel gewijzigd vastgesteld. Het overzicht van de ingediende amendementen staat op Amendementen Heiloo - iBabs RIS

Artikel 51 vragen

Artikel 51 vragen zijn schriftelijke vragen gesteld door raadsleden aan het college. Deze vragen vindt u op Artikel 51 RvO Vragen Heiloo - iBabs RIS