Documenten en instrumenten

Vergaderingen

Op de online vergaderkalender vindt u de agenda en de stukken van de vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies.

bekijk de online vergaderkalender

Moties

Een motie is een formeel middel waarmee een raadslid een discussiepunt kan voorleggen aan de gemeenteraad. Als de meerderheid van de raad voor de motie stemt, is deze 'aanvaard'. Hieronder vindt u overzichten van de moties. Daarna staan de moties bij de vergadering waarin de motie is behandeld.

2018-2022 overzicht ingediende moties (pdf, 134 KB)

2014-2018 overzicht ingediende moties (pdf, 669 KB)

Amendementen

Een raadslid kan een voorstel indienen om de tekst van een raadsvoorstel aan te passen. Zo'n wijzigingsvoorstel heet amendement. Als de meerderheid van de raad het amendement steunt, wordt het oorspronkelijke voorstel gewijzigd vastgesteld.

2018-2022 overzicht ingediende amendementen (pdf, 58 KB)

2014-2018 overzicht ingediende amendementen (pdf, 546 KB)

Register raadsbesluiten

Artikel 33 vragen

Artikel 33 vragen zijn schriftelijke vragen gesteld door raadsleden aan het college.

Bekijk de Vragen van de raad.