Documenten en instrumenten

Vergaderingen

Op de vergaderkalender vindt u de agenda en de stukken van de vergaderingen van de gemeenteraad en de commissievergaderingen. Bij de raadsvergaderingen kunt u ook zien hoe de fracties en raadsleden tijdens deze raadsvergadering hebben gestemd over de agendapunten. Ook kunt u hier de vergaderingen terugkijken.

bekijk de online vergaderkalender

Moties

Een motie is een korte en gemotiveerde verklaring of uitspraak van één of meerdere raadsleden over een onderwerp, waarmee een oordeel, wens, verzoek of opdracht wordt uitgesproken. Een motie wordt voorgelegd aan de raad en besproken in de raadsvergadering. Als de meerderheid van de raad voor de motie stemt, is deze motie aangenomen. Bekijk een overzicht van de Moties Heiloo.

Amendementen

Een raadslid kan een voorstel indienen om de tekst van een raadsvoorstel aan te passen. Zo'n wijzigingsvoorstel heet amendement. Als de meerderheid van de raad het amendement steunt, wordt het oorspronkelijke voorstel gewijzigd vastgesteld. Het overzicht van de ingediende amendementen staat op Amendementen Heiloo - iBabs RIS

Artikel 51 vragen

Artikel 51 vragen zijn schriftelijke vragen gesteld door raadsleden aan het college. Deze vragen vindt u op Artikel 51 RvO Vragen Heiloo - iBabs RIS