Gebiedsplan Sociale Basis

De sociale basis gericht helpen versterken met als doel: gezondere, vitalere inwoners. Dit doen we we door samen te werken met maatschappelijke partners en inwoners aan een breed aanbod van laagdrempelige activiteiten en ondersteuning in de eigen buurt of wijk. 

Het Gebiedsplan Sociale Basis (pdf, 6 MB) van de gemeente Heiloo geeft een goed beeld van de sociale opgave binnen de gemeente.

Integraal beleidskader sociaal domein

In het beleidskader Iedereen doet mee 2023 t/m 2026 (pdf, 4 MB) richten we ons op de toekomst. We bouwen voort op het vorige beleidskader, dat in 2018 een aantal keer is verlengd. 

Het doel van het nieuwe beleidskader is het verstevigen van de sociale basis. Daarnaast borgen we met het beleidskader passende kwalitatief hoogwaardige (individuele) ondersteuning.