Monumentencommissie

De Heilooër Monumentencommissie adviseert over:

  • bouwplanvoorbereiding (bijvoorbeeld het ondersteunen van monumenteigenaren bij het maken van plannen),
  • ruimtelijke plannen en bestemmingsplannen,
  • herbestemmingen en voorlichtingsbeleid en
  • archeologie en cultuurhistorie in de breedste zin van het woord.

Voor het beoordelen van formele bouwplannen zijn de Welstandscommissie en de Monumentencommissie geïntegreerd.

Vergaderingen

In verband met het coronavirus is de vergadering van de commissie niet fysiek toegankelijk. De vergadering wordt gevoerd via videobellen (Microsoft Teams).

Hebt u vragen over een bouwplan of over het deelnemen aan de vergadering, dan kunt u contact opnemen met de betreffende plantoelichter.