Monumentencommissie

De Heilooër Monumentencommissie adviseert over:

  • bouwplanvoorbereiding (bijvoorbeeld het ondersteunen van monumenteigenaren bij het maken van plannen),
  • ruimtelijke plannen en bestemmingsplannen,
  • herbestemmingen en voorlichtingsbeleid en
  • archeologie en cultuurhistorie in de breedste zin van het woord.

Voor het beoordelen van formele bouwplannen zijn de Welstandscommissie en de Monumentencommissie geïntegreerd.

Vergaderingen

De Heilooër Monumentencommissie vergadert 4 keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar. U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen.