Ondersteuning van de raad

Griffie

De gemeenteraad heeft eigen ambtelijke ondersteuning, de raadsgriffie. De griffie ondersteunt en adviseert de raad en de raadscommissies en is aanspreekpunt voor inwoners, organisaties en andere belangstellenden die contact willen met raadsleden of de raadsleden informatie willen sturen. De griffie bereidt ook de raads- en commissievergaderingen voor. 

De griffie staat onder leiding van de raadsgriffier Gerda Beeksma. Zij is eerste adviseur en aanspreekpunt van de raad, de fractievoorzitters en de burgemeester (als voorzitter van de raad). Daarnaast bewaakt zij de voortgang van de correspondentie, procedures en afspraken van de raad.

De griffie bestaat uit de raadsgriffier, de commissiegriffier en de griffiemedewerker.