Samenstelling gemeenteraad

Voorzitter: mevrouw M. ten Bruggencate (burgemeester)

  • 1e plaatsvervanger voorzitter raad: de heer R.P. van Splunteren (VVD)
  • 2e plaatsvervanger voorzitter raad: mevrouw L.D. Veerbeek (Heiloo-2000)

agenda vergaderingen raad en commissies

Meer informatie over raad of commissies

Voor informatie over de raad of commissies neemt u contact op de griffie: griffie@heiloo.nl of 072 535 67 92

Postadres: gemeenteraad Heiloo, t.a.v. Griffie, postbus 1, 1850 AA, Heiloo