Samenstelling gemeenteraad

Voorzitter: mevrouw M. ten Bruggencate (burgemeester)

  • 1e plaatsvervanger voorzitter raad: de heer R.P. van Splunteren (VVD)
  • 2e plaatsvervanger voorzitter raad: mevrouw L.D. Veerbeek (Heiloo-2000)

Mieke (M.P.C.) Beemsterboer, fractievoorzitter

Nevenfuncties

  • Medewerker VRNHN Brandweer (bezoldigd).
  • Medewerker UWV, afdeling Uitkeren als Uitkeringsdeskundige AW, team Wajong (bezoldigd).
agenda vergaderingen raad en commissies