Taken en bevoegdheden

De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente en bepaalt wat er gebeurt in de gemeente. De raad vormt samen met het college van burgemeester en wethouders het bestuur van de gemeente Heiloo. 

De gemeenteraad van Heiloo heeft 19 leden, verdeeld over 7 fracties. De leden van de raad worden iedere 4 jaar direct door de inwoners gekozen. 

De raad bepaalt hoe onze gemeente op hoofdlijnen moet worden bestuurd. En ook hoeveel geld waarvoor beschikbaar is. Zo geeft de raad de lijnen aan waarbinnen het college van burgemeester en wethouders het beleid voorbereidt en uitvoert. Later controleert de gemeenteraad of het college het beleid heeft uitgevoerd zoals de raad dat heeft bedoeld.

De taken, bevoegdheden, samenstelling en werkwijze van de raad zijn vastgelegd in het Reglement van Orde van de raad.