Verkeerscommissie

De verkeerscommissie adviseert het college gevraagd en ongevraagd over verkeerskwesties. In de verkeerscommissie zitten vertegenwoordigers van:

  • Politie
  • Veilig Verkeer Nederland
  • Inwoners van Heiloo

Contact

U kunt in contact komen met de leden van de Verkeerscommissie via de secretaris Pim Broersen: