Verkeerscommissie en verkeerspanel

De verkeerscommissie adviseert het college gevraagd en ongevraagd over verkeerskwesties. Het verkeerspanel toetst de uitwerkingen van maatregelen aan het verkeersbeleid. En denkt mee over oplossingen en overige vraagstukken.

Verkeerscommissie

In de verkeerscommissie zitten vertegenwoordigers van:

 • Politie.
 • Veilig Verkeer Nederland.
 • Inwoners van Heiloo.
 • Verkeersouders.
 • Verkeerspanel.

Contact met de verkeerscommissie

U kunt in contact komen met leden van de commissie via Pim Broersen, secretaris:

06 407 865 63

PimBroersen@debuch.nl

Verkeerspanel

Het verkeerspanel toetst de uitwerking van de maatregelen aan het verkeersbeleid Heiloo 2018-2030. Daarnaast denkt het verkeerspanel mee over oplossingen en verkeersoplossingen.

De leden van het verkeerspanel komen 4 of 5 keer per jaar bijeen. 

Deelnemers verkeerspanel

De deelnemers aan het verkeerspanel zijn onder andere afgevaardigden van:

 • Bewonersbelangen Kanaalweg.
 • Bewonersbelangen Stationsweg.
 • Fietsersbond regio Noord-Kennemerland.
 • Heerenweg.
 • Kennemerstraatweg.
 • Kerkelaan.
 • Het Malevoort.
 • Ondernemend Heiloo.
 • Vennewatersweg.
 • Ypesteinerlaan.
 • Zeeweg.
 • Het Zevenhuizen.