Aanleg kabels en leidingen Vennewatersweg (22 april t/m 31 augustus)

Vanaf 22 april tot eind augustus vinden er werkzaamheden plaats aan de Vennewatersweg. Ter versterking van het elektriciteitsnetwerk worden kabels en leidingen vervangen en verlegd.

Deze komen langs de noord- en zuidzijde van de Vennewatersweg, tussen de rotonde met de Kennemerstraatweg en de Hoogeweg. De Vennewatersweg blijft open tijdens de werkzaamheden, maar er is wel verkeershinder. 

Werken in fases

  • Vanaf 22 april zijn er voorbereidende werkzaamheden.
  • Op 29 april starten de daadwerkelijke werkzaamheden.
  • In mei, juni en juli worden de leidingen om de rotonde verlegd.

De werkzaamheden vinden plaats in verschillende fases zodat de Vennewatersweg open kan blijven gedurende de werkzaamheden. De werkzaamheden duren naar verwachting t/m augustus. Hoewel alles erop is gericht om hinder zo veel mogelijk te beperken, is dit door de aard en omvang van de werkzaamheden helaas niet helemaal te voorkomen.

Afsluiting Haagbeuk

Vanaf 29 april is de Haagbeuk vanaf de Vennewatersweg vier weken gesloten. Bewoners in Zuiderloo zijn op de hoogte gebracht door middel van een brief. Verkeer wordt in de tussentijd door bebording op de hoogte gehouden van afsluitingen en alternatieve routes. 

Vragen

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente via e-mail of telefoon:

  • Stuur een e-mail naar info@heiloo.nl, onder vermelding van ‘kabels en leidingen Vennewatersweg’
  • Bel met toezichthouder Jan Roelofsen, telefoonnummer: 06-31307507.