Afschrift Burgerlijke Stand

Een afschrift uit de burgerlijke stand bevat gegevens over geboorte, overlijden, huwelijk, partnerschap of echtscheiding. U vraagt dit afschrift aan in de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvond.

U ontvangt het afschrift uit de burgerlijke stand innen 3-5 werkdagen. Dat is afhankelijk van de post. Maakt u online een afspraak dan kunt u het op de afspraak meteen meenemen.

Inloggen met DigiD afschrift Burgerlijke Stand aanvragen afspraak maken Burgerlijke Stand

Wat neem ik mee?

Persoonlijk afhalen

 • Uw geldige identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of verblijfsvergunning).

Schriftelijk aanvragen

 • Kopie van uw geldige identiteitsbewijs.
 • Een door u ondertekende brief waarin de reden van uw aanvraag staat.

Iemand machtigen

U kunt iemand anders machtigen om de aanvraag voor u te doen.

De gemachtigde neemt mee bij de aanvraag.

 • Volledig ingevulde en door gever van de machtiging ondertekende formulier.
 • Kopie van een geldig identiteitsbewijs van de gever van de machtiging.
 • Een eigen identiteitsbewijs van de gemachtigde.
iemand machtigen aanvraag burgerzaken (pdf, 134 KB)

Er is verschil tussen een afschrift of uittreksel uit de Burgerlijke Stand en een uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP).

Een afschrift of uittreksel uit de Burgerlijke Stand:

 • Is een afschrift van een bestaande akte.
 • Heeft betrekking op geboorte, huwelijk of overlijden.
 • Bevat géén adresgegevens.
 • Is alleen verkrijgbaar in de gemeente waar geboorte, huwelijk of overlijden heeft plaatsgevonden.

Een uittreksel Basisregistratie personen (BRP)

 • Bevat persoonsgegevens die van u als inwoner bekend zijn bij de gemeente (geslachtsnaam, voornamen, geboorteplaats, geboortedatum, adres).
 • Is alleen verkrijgbaar in de gemeente waar u woont.

Kosten 2024

soort kosten tarief 2024
Uittreksel of afschrift burgerlijke stand € 16,60