Evenementenvergunning

 • Als u een evenement organiseert, hebt u waarschijnlijk een vergunning nodig.
 • Bijvoorbeeld bij het organiseren van een markt, braderie, concert, optocht of een sportwedstrijd op of aan de weg.
 • Voor sommige kleine evenementen is melden van het evenement voldoende.
 • Een klein evenement is bijvoorbeeld een buurtfeest.

Informatie over regels bij evenementen staat in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Vul het formulier melding klein evenement in om te controleren of u een vergunning nodig hebt. Als u op het formulier één of meer vragen met 'nee' beantwoordt, is uw evenement vergunningplichtig.

Klein evenement melden (pdf, 264 KB)

Of u vult het aanvraagformulier evenementenvergunning in. Let erop dat u alle gegevens invult en alle bijlagen meestuurt. Dit is belangrijk voor het in behandeling nemen van uw aanvraag.

Evenementenvergunning aanvragen (pdf, 582 KB)

De gemeente werkt samen de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en de GGD Hollands Noorden aan het mogelijk maken van veilige en gezonde evenementen.

Informatie over het organiseren van een veilig en gezond evenement leest u op de website van Veiligheidsregio en GGD.

We onderscheiden 4 soorten evenementen, verdeeld in de volgende categorieën:

 • Een melding klein evenement.
 • A evenementen, middelgrote evenementen met een laag risico.
 • B evenementen, middelgrote evenementen met enig risico.
 • C evenementen, grote evenementen met een hoog risico.

Als u een evenement organiseert, dan levert u bij de aanvraag of melding de volgende documenten in.

 • Programma.
 • Plattegrond met alle te plaatsen objecten (via google-maps).

Bij een B en C evenementen levert u bij de aanvraag ook de volgende documenten in:
bijlage - veiligheidsplan (pdf, 372 KB)
bijlage - handleiding veiligheidsplan (pdf, 1 MB)

Voor meer informatie over het soort evenement, neemt u contact op via apv@debuch.nl.

De indieningstermijn voor een aanvraag evenementenvergunning is voor aanvang van het evenement bij een:

 • Melding klein evenement: 5 werkdagen.
 • Evenement categorie A (regulier): 12 weken.
 • Evenement categorie B (aandacht): 19 weken.
 • Evenement categorie C (risico): 25 weken.

De kosten in het overzicht zijn voor het in behandeling nemen van de aanvraag van uw vergunning. U moet deze kosten altijd betalen, als de vergunning wordt verleend maar ook als de vergunning wordt geweigerd.

Kosten 2023

Soort kosten Tarief 2023
Klein evenement melden -
Kleinschalig evenement < 150 € 24,30
Middelgroot evenement tussen 150 en 500 € 61,50
Grootschalig evenement >500 € 86,30

Als u alcohol schenkt buiten een horeca-inrichting, dan hebt u een ontheffing Alcoholwet nodig.