Evenementenkalender

Er vinden minder evenementen plaats in verband met het Coronavirus. Op de evenementenkalender vindt u evenementen waarvoor de gemeente een aanvraag heeft ontvangen volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Wat vindt u er dan wel? Bijvoorbeeld: Wanneer is het timmerdorp of is het kermis in de gemeente Heiloo?