Gehandicapten parkeerkaart

Informatie:

Door grote drukte bij keuringsinstantie Argonaut kan uw aanvraag langer duren. Als wij nog geen terugkoppeling van de keuringsinstantie hebben ontvangen, verlengen wij de beslistermijn met 8 weken. U ontvangt hierover schriftelijk bericht.

 • Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u parkeren op gehandicapten parkeerplaatsen zonder kenteken.
 • U kunt met elk voertuig gebruikmaken van de kaart, deze staat niet op kenteken.
 • In de meeste Europese landen kunt u met deze kaart gebruikmaken van gehandicaptenparkeerplaatsen (er kunnen andere parkeerregels van kracht zijn).
afspraak maken - aanvraag of verlenging afspraak maken - afhalen kaart

Het ingevulde aanvraagformulier (inclusief bijlagen) stuurt u per post of per mail naar ons terug.

Per post naar: gemeente Heiloo, Antwoordnummer 1525, 1850 VB Heiloo (zonder postzegel).

Of via email naar: info@heiloo.nl, t.a.v. afdeling burgerzaken - frontoffice.

Meesturen bij de aanvraag

 • Kopie geldig identiteitsbewijs.
 • Recente pasfoto die voldoet aan pasfoto-eisen.
 • Kopie van uw rijbewijs (voor een bestuurderskaart).
 • Kopie gehandicaptenparkeerkaart, voor- en achterkant (als u al eerder een kaart heeft gehad).
 • Bewijs van medisch onderzoek (zie voorwaarden).

Kosten gehandicapten parkeerkaart 2024

soort kosten tarief 2024
Eerste aanvraag € 120,80
Duplicaat € 36,20

 Voor de aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart is een recente pasfoto (richtlijn niet ouder dan 6 maanden) nodig.

In het gemeentehuis is geen pasfoto-automaat aanwezig.

 • Uit medisch onderzoek is gebleken dat u een beperking hebt van langdurige aard (langer dan 6 maanden).
  Als nog geen medisch onderzoek is uitgevoerd, bijvoorbeeld in verband met een aanvraag Wet maatschappelijke ondersteuning bij de gemeente, dan krijgt u een oproep voor een keuring.
 • U bent, ook met de gebruikelijke hulpmiddelen, niet in staat om zelfstandig een afstand van 100 meter achter elkaar te lopen.
 • U bestuurt het voertuig zelf (bestuurderskaart) of bent van deur tot deur afhankelijk van de hulp van de bestuurder (passagierskaart).
 • U komt altijd voor een gehandicaptenparkeerkaart (bestuurders- of passagierskaart) in aanmerking als u permanent afhankelijk bent van een rolstoel.
 • De persoonlijke gegevens op het aanvraagformulier van de GPK worden doorgestuurd naar de keuringsarts voor een medische keuring.

De kosten van de keuring zijn voor rekening van de gemeente. In onderstaande gevallen moet u de kosten zelf betalen:

 • U komt na een oproep zonder geldige reden niet op het spreekuur.
 • U ziet zonder geldige reden af van de aanvraag en er zijn al kosten gemaakt.
 • U na de toekenning van de gehandicaptenparkeerkaart geen gebruik wilt maken van de kaart en er al kosten zijn gemaakt.

Voor welke periode een gehandicaptenkaart geldig is, hangt af van de uitkomst van de medische keuring. Als uw beperking permanent is, is de geldigheid van de kaart 5 jaar. En wordt de kaart telkens met 5 jaar verlengd.