Gehandicaptenparkeerplaats

  • Als u een lichamelijke beperking hebt, komt u hier mogelijk voor in aanmerking.
  • U kunt een parkeerplaats aanvragen vlakbij uw woning of de locatie waar u werkt.
  • Binnen 8 weken na uw aanvraag krijgt u een brief met het besluit: toewijzing of afwijzing. De termijn van 8 weken mag eenmaal worden verlengd.
  • Geef een wijziging in uw situatie zo snel mogelijk door aan de gemeente. Bijvoorbeeld: verhuizing, overlijden, verkoop van de auto of verlies van de gehandicaptenparkeerkaart.
  • Let op! Bekijk voordat u een aanvraag indient goed of u aan de voorwaarden voldoet. 

Inwoners van een verpleeg- of verzorgingstehuis kunnen geen individuele gehandicaptenparkeerplaats aanvragen. Het verzorgingstehuis zelf moet bewoners een plaats op het eigen parkeerterrein toewijzen.

afspraak maken

Kosten

Scroll de tabel om meer te zien
soort kosten leges 2021
Gehandicaptenparkeerplaats kosteloos

Voorwaarden

  • U bent inwoner van de gemeente of bent hier werkzaam.
  • U hebt een gehandicaptenparkeerkaart.
  • U hebt een loopbeperking.
  • U hebt geen parkeerplaats op eigen terrein, zoals een oprit, carport of garage.
  • U hebt binnen loopafstand van uw woon- of werkomgeving op verschillende tijdstippen van de dag geen parkeermogelijkheden, door de permanente hoge parkeerdruk in de omgeving.