Huwelijk en geregistreerd partnerschap

 • U kiest eerst de locatie voor uw ceremonie.
 • U kunt uw voorkeur voor een trouwambtenaar van de gemeente doorgeven. Kiest u een eigen trouwambtenaar, neemt u dan eerst contact op.
 • U meldt vervolgens met het formulier uw voorgenomen huwelijk of registratie partnerschap. Deze melding vervangt in ondertrouw gaan.
 • De melding doet u ten minste 2 weken en maximaal 1 jaar van te voren. Houdt u wel rekening met het tijdig aanleveren van de formulieren.

Melding voorgenomen huwelijk of partnerschap

U kunt een voorgenomen huwelijk of partnerschap melden als:

 • Beide partners bezitten de Nederlandse nationaliteit.
 • Beide partners zijn burger van een EU/EER-lidstaat of Zwitserland.
 • Beide partners zijn in het bezit van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd (regulier of asiel).
 • U staat niet onder curatele.

Voor de melding gebruikt u een van de formulieren. U stuurt deze per post naar afdeling Burgerzaken of per mail naar info@heiloo.nl. U kunt het formulier ook afgeven aan de balie. Afgeven bij de balie kan alleen op afspraak.

Vul het formulier volledig in en neem of stuur alle bijlagen mee.

melden voorgenomen huwelijk (pdf, 322 KB)

melden voorgenomen huwelijk met verblijf (pdf, 278 KB)

melden voorgenomen partnerschap (pdf, 310 KB)

melden voorgenomen partnerschap met verblijf (pdf, 204 KB)

afspraak maken

Gratis trouwen

Gratis trouwen is mogelijk op dinsdag om 8.30 uur en om 9.00 uur. Eén van beide partners moet geregistreerd staan in gemeente Heiloo. Alleen getuigen mogen daarbij zijn.

Kosten 2024

soort kosten leges 2024
Huwelijk of partnerschap in gemeentehuis of aangewezen locatie dinsdag 8.30 of 9.00 uur voor inwoners van Heiloo gratis
Huwelijk of partnerschap in gemeentehuis of aangewezen locatie maandag t/m vrijdag 9.30-16.30 uur incl. trouwboekje € 374,70
Huwelijk of partnerschap in gemeentehuis of aangewezen locatie buiten kantooruren extra tarief € 286,40
Huwelijk of partnerschap overige locaties € 661,10
Trouw- of partnerschapsboekje leer € 31,40
Benoemen buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand € 57,10
Verzorgen getuige gemeentewege € 34,10
Verklaring huwelijksbevoegdheid € 29,00

Kosten voor de locatie

De kosten voor de locaties de Witte Kerk, Nijenburg of de Cultuurkoepel rekent u af met de beheerder.

Uw huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt gesloten door een trouwambtenaar, een zogenaamde 'babs' (buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand). U kunt zelf uw trouwambtenaar van de gemeente kiezen.

onze trouwambtenaren

U kunt alleen trouwen, als u voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 • U bent niet getrouwd.
 • U hebt geen geregistreerd partnerschap.
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U hebt geen bloedverwantschap met uw partner, bijvoorbeeld (half)broer, (half)zus, kind.
 • Er zijn minimaal 2 en maximaal 4 getuigen aanwezig als u het jawoord geeft.
 • De getuigen zijn meerderjarig.

U trouwt automatisch in beperkte gemeenschap van goederen. Dit geldt ook voor geregistreerd partnerschap. Dit betekent:

 • Bezittingen en schulden die u samen hebt opgebouwd vóór uw huwelijk/geregistreerd partnerschap zijn van u samen.
 • Bezittingen en schulden die u tijdens uw huwelijk/geregistreerd partnerschap opbouwt zijn van u samen.
 • Bezittingen en schulden die alleen van u waren vóór uw huwelijk/geregistreerd partnerschap blijven alleen van u.
 • Erfenissen of schenkingen die u voor of tijdens het huwelijk/geregistreerd partnerschap krijgt, blijven van u.
 • Als u wilt trouwen onder huwelijkse voorwaarden moet u naar een notaris.

Bij beperkte gemeenschap van goederen is dus niet alles automatisch van u samen.

Bekijk de vragen en antwoorden over trouwen, samenlevingscontract en geregistreerd partnerschap