Huwelijk en geregistreerd partnerschap

 • U kiest eerst de locatie voor uw ceremonie.
 • U kunt uw voorkeur voor een trouwambtenaar van de gemeente doorgeven. Kiest u een eigen trouwambtenaar, neemt u dan eerst contact op.
 • U meldt vervolgens uw voorgenomen huwelijk of registratie partnerschap. Deze melding vervangt ‘in ondertrouw gaan’.
 • De melding moet ten minste 2 weken en maximaal 1 jaar van te voren. Houdt u wel rekening met het tijdig aanleveren van de formulieren.

Gratis trouwen

Gratis trouwen is mogelijk op dinsdag om 8.30 uur en om 9.00 uur. Eén van beide partners moet geregistreerd staan in gemeente Heiloo. Alleen getuigen mogen daarbij zijn.

Melding voorgenomen huwelijk of partnerschap

U gebruikt het formulier Melding voorgenomen huwelijk of partnerschap in de volgende situaties:

 • Beide partners bezitten de Nederlandse nationaliteit.
 • Beide partners zijn burger van een EU/EER-lidstaat of Zwitserland.
 • Beide partners zijn in het bezit van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd (regulier of asiel).
 • U staat niet onder curatele.
afspraak maken

Het papieren formulier stuurt u per post naar afdeling Burgerzaken of per mail naar info@heiloo.nl. U kunt het formulier ook afgeven aan de balie. Afgeven bij de balie kan alleen op afspraak.

Vul het formulier volledig in en neem of stuur alle bijlagen mee.

Uw huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt gesloten door een trouwambtenaar, een zogenaamde 'babs' (buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand). U kunt zelf uw trouwambtenaar van de gemeente kiezen.

onze trouwambtenaren

U kunt alleen trouwen, als u voldoet aan onderstaande voorwaarden:

 • U bent niet getrouwd.
 • U hebt geen geregistreerd partnerschap.
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U hebt geen bloedverwantschap met uw partner, bijvoorbeeld (half)broer, (half)zus, kind.
 • Er zijn minimaal 2 en maximaal 4 getuigen aanwezig als u het jawoord geeft.
 • De getuigen zijn meerderjarig.

U trouwt automatisch in beperkte gemeenschap van goederen. Dit geldt ook voor geregistreerd partnerschap. Dit betekent:

 • Bezittingen en schulden die u samen hebt opgebouwd vóór uw huwelijk/geregistreerd partnerschap zijn van u samen.
 • Bezittingen en schulden die u tijdens uw huwelijk/geregistreerd partnerschap opbouwt zijn van u samen.
 • Bezittingen en schulden die alleen van u waren vóór uw huwelijk/geregistreerd partnerschap blijven alleen van u.
 • Erfenissen of schenkingen die u voor of tijdens het huwelijk/geregistreerd partnerschap krijgt, blijven van u.
 • Als u wilt trouwen onder huwelijkse voorwaarden moet u naar een notaris.

Bij beperkte gemeenschap van goederen is dus niet alles automatisch van u samen.

Bekijk de vragen en antwoorden over trouwen, samenlevingscontract en geregistreerd partnerschap

Kosten 2022

soort kosten leges 2022
Huwelijk of partnerschap in gemeentehuis of aangewezen locatie dinsdag 8.30 of 9.00 uur voor inwoners van Heiloo gratis
Huwelijk of partnerschap in gemeentehuis of aangewezen locatie maandag t/m vrijdag 9.30-16.30 uur incl. trouwboekje € 354,90
Huwelijk of partnerschap in gemeentehuis of aangewezen locatie buiten kantooruren € 626,20
Boekje bij kosteloze voltrekking € 29,80
Benoemen babs indien beëdigd € 54,10
Benoemen babs indien niet beëdigd € 54,10
Verzorgen getuige gemeentewege € 32,30

Als u als locatie de Witte Kerk, Nijenburg of in de Cultuurkoepel hebt gekozen, rekent u de kosten van deze locatie af met de beheerder.