Huwelijk en geregistreerd partnerschap

  • U kiest eerst de locatie voor uw ceremonie.
  • U kunt uw voorkeur voor een trouwambtenaar van de gemeente doorgeven. Kiest u een eigen trouwambtenaar, neemt u dan eerst contact op.
  • U meldt vervolgens uw voorgenomen huwelijk of registratie partnerschap. Deze melding vervangt ‘in ondertrouw gaan’.
  • De melding moet ten minste 2 weken en maximaal 1 jaar van te voren. Houdt u wel rekening met het tijdig aanleveren van de formulieren.

Gratis trouwen

Gratis trouwen is mogelijk op dinsdag om 8.30 uur en om 9.00 uur. Eén van beide partners moet geregistreerd staan in gemeente Heiloo. Alleen getuigen mogen daarbij zijn.

Melding voorgenomen huwelijk of partnerschap

U gebruikt het formulier Melding voorgenomen huwelijk of partnerschap in de volgende situaties:

  • Beide partners bezitten de Nederlandse nationaliteit.
  • Beide partners zijn burger van een EU/EER-lidstaat of Zwitserland.
  • Beide partners zijn in het bezit van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd (regulier of asiel).
  • U staat niet onder curatele.
afspraak maken

Kosten 2022

Scroll de tabel om meer te zien
soort kosten leges 2022
Huwelijk of partnerschap in gemeentehuis of aangewezen locatie dinsdag 8.30 of 9.00 uur voor inwoners van Heiloo gratis
Huwelijk of partnerschap in gemeentehuis of aangewezen locatie maandag t/m vrijdag 9.30-16.30 uur incl. trouwboekje € 354,90
Huwelijk of partnerschap in gemeentehuis of aangewezen locatie buiten kantooruren € 626,20
Boekje bij kosteloze voltrekking € 29,80
Benoemen babs indien beëdigd € 54,10
Benoemen babs indien niet beëdigd € 54,10
Verzorgen getuige gemeentewege € 32,30