Trouwlocaties in Heiloo

Wilt u trouwen in Heiloo, dan kunt u kiezen uit de volgende trouwlocaties.

Gemeentehuis

Westerweg 252, 1852 AR Heiloo

zie ook huwelijk en geregistreerd partnerschap

Witte Kerk

Heerenweg 32 te Heiloo

contact en verhuur Witte Kerk

Cultuurkoepel

Landgoed Willibrordus, Kennemerstraatweg 464, 1851 NG Heiloo

Locatie naar keuze

U kunt ook op een zelf gekozen adres te trouwen. Om alles in goede banen te kunnen leiden stelt de gemeente een aantal voorwaarden aan de vrije locatie. De gemeente beoordeelt of de locatie aan de voorwaarden voldoet en beslist of de locatie tijdelijk wordt aangewezen als trouwlocatie.

Aanvragen locatie naar keuze (pdf, 154 KB)

De voorwaarden waaraan een locatie moet voldoen om in aanmerking te komen als trouwlocatie zijn:

 1. De locatie ligt binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Heiloo.
 2. De locatie voldoet aan de eisen van openbare orde en goede zeden en smaak.
 3. De locatie is tijdens de huwelijksvoltrekking voor iedereen vrij toegankelijk. Huwelijken worden uitsluitend voltrokken in openbaarheid.
 4. De locatie is een gebouw2 en de grond die bij het gebouw hoort.
 5. De locatie staat een ordentelijk verloop van de voltrekking van het huwelijk en de eisen die de wet stelt aan de voltrekking niet in de weg.
 6. Voor het voltrekken van huwelijken in gebouwen kan alleen toestemming worden gegeven als de locatie beschikt over een zogenoemde gebruiksvergunning (50 of meer personen) of na een toets op brandveiligheid door de brandweer (minder dan 50 personen in het gebouw).
 7. Het huwelijk kan plaatsvinden van maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 en 15.30 uur.
 8. Het bruidspaar is er verantwoordelijk voor dat de trouwlocatie beschikbaar is.
 9. Ook voor de inrichting van de locatie is het bruidspaar verantwoordelijk. De aanpassing van de locatie vindt plaats in overleg met de beheerder. In ieder geval dient er een tafel, stoel(en), en sanitaire voorzieningen aanwezig te zijn.
 10. De gemeente zorgt ervoor dat er een (buiten)gewoon ambtenaar van de burgerlijke stand beschikbaar is.
 11. De ambtenaar van de burgerlijke stand heeft de gelegenheid zich om te kleden.
 12. De ambtenaar van de burgerlijke stand heeft de gelegenheid het bruidspaar toe te spreken en is goed verstaanbaar. Er is een katheder op de locatie aanwezig.
 13. De gemeente wijst de betreffende trouwlocatie aan als ‘huis der gemeente’, voor de duur van een dag.
 14. De huwelijksvoltrekking duurt maximaal 30 minuten.