Terrasvergunning

 • U hebt een vergunning nodig als u een terras wilt plaatsen bij uw horecabedrijf.
 • Ook als u een terras op eigen terrein plaatst.
 • U neemt eerst telefonisch contact op met Team Horeca.
contact team Horeca

Tarieven terrasvergunning 2024

soort kosten tarief 2024
terrasvergunning € 340,45

 • Uw terras moet voldoen aan een aantal regels zoals veiligheid en leefbaarheid.
 • U moet na sluitingstijd meubilair, schotten en parasols weer verwijderen van de openbare weg.
 • U vraagt de vergunning minstens 12 weken van tevoren aan.

Als u alleen alcoholvrije drank schenkt, dan hebt u een exploitatievergunning nodig.

Wij hebben voor de aanvraag de volgende gegevens van u nodig:

 • Naam en adres van de aanvrager.
 • Kopie uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden).
 • Of het om een terras bij een horecagelegenheid gaat en zo ja, welke.
 • De exacte locatie en situering van het terras.
 • De kadastrale gegevens van de locatie.
 • Beschrijving van de inrichting van het terras, inclusief foto’s van het terrasmeubilair.
 • De gewenste openingsdag(en) en openingstijden.
 • De afmetingen van het terras.
 • Waarvoor het terras wordt gebruikt.
 • Een situatietekening (schaal 1:20 of 1:50) en datum van de tekening.
 • Schriftelijke, ondertekende verklaring (machtiging) van de ondernemer, bij aanvraag door een ander persoon.