Toezicht en Handhaving

  • Controleer goed of u vergunningvrij mag (ver)bouwen of dat u een omgevingsvergunning nodig heeft.
  • Zodra u een bouwvergunning heeft gekregen, kunt u starten met (ver)bouwen. 
  • Meld de start van de bouw of sloop minimaal 2 dagen van tevoren aan bij toezichthouder van de gemeente. 
  • Zorg ervoor dat volgens de bouwvoorschriften van het Bouwbesluit wordt gewerkt. 
  • Houd goed rekening met aandachtspunten uit de vergunning.

Wijzigingen tijdens de bouw

Wilt u toch iets anders (ver)bouwen dan in de vergunning staat aangegeven? Stel de gemeente hier direct van op de hoogte en vraag om een goedkeuring van deze wijziging. Als u niet volgens de regels bouwt of sloopt, kan de toezichthouder het werk stilleggen. Dit heet een bouwstop. Als het werk is stilgelegd, mag u geen enkele handeling meer (laten) verrichten aan het bouwwerk.

Illegale bouw

Bouwwerken die zonder vergunning zijn gebouwd en niet voldoen aan de voorwaarden voor vergunningvrij bouwen, vallen onder illegale bouwwerken. Het recht op handhaving voor illegale bouw verjaart niet. Een illegaal bouwwerk wordt in de loop der jaren dus nooit legaal.