Omgevingsvergunning

  • Een omgevingsvergunning is een vergunning voor bouwen, milieu, natuur en ruimte
  • U wilt in, om, bij of aan uw woning of bedrijf iets veranderen
  • U wilt bijvoorbeeld bouwen of verbouwen, een boom kappen, een inrit aanleggen, iets slopen, reclame aanbrengen of een monument veranderen
  • Check eerst of een vergunning nodig is op omgevingsloket.nl
  • U toetst uw plan eerst aan:
  • Bij twijfel over de haalbaarheid van uw plan, dient u een conceptaanvraag in via het omgevingsloket.nl
  • U besluit hier of u een officiĆ«le aanvraag omgevingsvergunning indient
  • U doet de aanvraag voor een vergunning via het omgevingsloket (met uw DigiD voor burgers of e herkenning voor bedrijven)

Bedrijven: activiteitenbesluit

Als u een aanvraag indient voor uw bedrijf houdt u er dan rekening mee dat ook het activiteitenbesluit van toepassing is.

omgevingsvergunning aanvragen informatie opvragen over (ver)bouwen