Welstandseisen

 • U vraagt een welstandsadvies aan als u een omgevingsvergunning voor (ver)bouwen nodig hebt.
 • Uw bouwplannen moeten aan de welstandseisen voldoen. Bijvoorbeeld of een serre of dakkapel in de omgeving past.
 • U kunt de eisen in de welstandsnota nalezen.
 • Wij leggen uw aanvraag voor aan de commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit.
 • De commissie beslist of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen.
 • De commissie schrijft het onderzoeksresultaat in het welstandsadvies.

De commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit (voorheen Welstandscommissie) vergadert eens per 2 weken op een maandag (in de oneven weken). U kunt bij deze vergaderingen aanwezig zijn. U maakt van tevoren een afspraak met ons.

commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit

Welstandsnota

De eisen van de welstand zijn vastgelegd in de welstandsnota (pdf, 15 MB). Deze eisen gaan onder andere over:

 • Eigenschappen van de bestaande bebouwing.
 • Openbare ruimte.
 • Landschap.
 • Stedenbouwkundige situatie.
 • Massa, structuur, maat en schaal, detaillering, materiaal en kleur.
 • Samenhang in het bouwwerk.