Welstandseisen

Gebouwen in een gemeente moeten voldoen de omgevingskwaliteit. De eisen hiervoor gaan bijvoorbeeld over de bouwmaterialen die u gebruikt , maar kunnen ook bepalen welke bouwstijl wel of niet gewenst is.

Hoe werkt het?

 • U vraagt een advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit aan als u een omgevingsvergunning voor (ver)bouwen nodig hebt.
 • Uw bouwplannen moeten aan de ruimtelijke kwaliteitseisen voldoen. Bijvoorbeeld of een serre of dakkapel in de omgeving past.
 • U kunt de eisen in de nota omgevingskwaliteit gemeente Heiloo (pdf, 8 MB) nalezen.
 • Wij leggen uw aanvraag voor aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.
 • De commissie beslist of uw bouwplan voldoet aan de ruimtelijke kwaliteitseisen.
 • De commissie schrijft het onderzoeksresultaat in het welstandsadvies.

Nota omgevingskwaliteit

De ruimtelijke kwaliteitseisen zijn vastgelegd in de nota omgevingskwaliteit (pdf, 8 MB). Deze eisen gaan onder andere over:

 • Eigenschappen van de bestaande bebouwing
 • Openbare ruimte
 • Landschap
 • Stedenbouwkundige situatie
 • Massa, structuur, maat en schaal, detaillering, materiaal en kleur
 • Samenhang in het bouwwerk

Advies, geen besluit

U kunt geen rechten ontlenen aan de verslagen van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. De commissie adviseert bij onder andere het Omgevingsplan. Voor een omgevingsvergunning gelden meer regels dan alleen de ruimtelijke kwaliteitseisen. De adviescommissie besluit niet over het verlenen van een omgevingsvergunning.

U kunt tegen een advies van de adviescommissie geen bezwaar maken.