Huwelijk en geregistreerd partnerschap

  • U kiest eerst de locatie voor uw ceremonie.
  • U kunt uw voorkeur voor een trouwambtenaar van de gemeente doorgeven.
  • U meldt vervolgens het voorgenomen huwelijk of registratiepartnerschap. Deze melding vervangt ‘in ondertrouw gaan’.
  • U kunt de melding online regelen of in een persoonlijk gesprek en daarvoor maakt u een afspraak met de gemeente.
  • De melding moet ten minste 2 weken en maximaal 1 jaar van te voren. Houdt u wel rekening met het tijdig aanleveren van de formulieren.
  • Kosteloos trouwen is op bepaalde dagen mogelijk als één van de twee partners is geregistreerd in de gemeente.

Melding voorgenomen huwelijk of partnerschap

U gebruikt het formulier 'Melding voorgenomen huwelijk of partnerschap' in onderstaande situaties:

  • Beide partners bezitten de Nederlandse nationaliteit
  • Beide partners zijn burger van een EU/EER-lidstaat of Zwitserland
  • Beide partners zijn in het bezit van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd (regulier of asiel)
  • U staat niet onder curatele.

U kunt het ingevulde formulier en de noodzakelijke kopieën indienen per mail (info@heiloo.nl) per post of afgeven bij de receptie van het gemeentehuis.

melden voorgenomen huwelijk (pdf, 318 KB) melden voorgenomen partnerschap (pdf, 310 KB) melden voorgenomen huwelijk met verblijf (pdf, 278 KB) Melden partnerschap met verblijfsrecht (pdf, 204 KB) afspraak maken