Nieuwe inrichting Zevenhuizerlaan: veiliger en extra groen

De Zevenhuizerlaan wordt opnieuw ingericht. De weg krijgt een 30km/u inrichting, meer groen en een duurzame oplossing voor het afvoeren van regenwater. Dit maakt de straat veiliger en prettiger om in te wonen.

Samen met bewoners en het Verkeerspanel is het nieuwe ontwerp gemaakt. Het college heeft dit ontwerp op 16 april vastgesteld. De aanpassingen starten in het najaar van 2024 en zijn in juli 2025 klaar. 

Nieuw straatbeeld 

De Zevenhuizerlaan is een belangrijke schakel in de verkeerstructuur van Heiloo. De weg is een woonstraat met veel doorgaand verkeer. De nieuwe inrichting is duurzaam, verkeersveilig en past bij een maximum snelheid van 30 kilometer per uur. Het voldoet daarmee aan de uitgangspunten benoemd in het ‘Verkeersplan Heiloo 2018-2030’. 

Duurzaam en groen

In het ontwerp is er veel aandacht voor duurzaamheid. Er komen minder stenen, zodat er meer ruimte is voor groen en beplanting en de bomen krijgen meer wortelruimte. De oude gebakken klinkers worden in het nieuwe ontwerp hergebruikt. Ook komt er een aparte rioolbuis voor de afvoer van regenwater. Een aparte regenwaterafvoer zorgt voor minder wateroverlast bij hevige regenbuien. 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de projectpagina Zevenhuizerlaan herinrichting