Werkzaamheden Vennewatersweg vanaf 22 april

Om het elektriciteitsnetwerk in Heiloo te versterken worden de komende maanden kabels en leidingen vervangen en verlegd langs de Vennewatersweg.

Deze komen langs de noord- en zuidzijde van de Vennewatersweg, tussen de rotonde met de Kennemerstraatweg en de Hoogeweg. De Vennewatersweg blijft open tijdens de werkzaamheden, maar er is wel verkeershinder. 

Meer informatie

Lees meer op de werkzaamhedenpagina: Aanleg kabels en leidingen Vennewatersweg. Daar vindt u ook de contactgegevens voor als u vragen heeft.