Participatie: denk en doe mee

De gemeente betrekt inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisatie bij de ontwikkeling van gemeentelijk beleid en projecten. Hoe de gemeente dit doet, staat in het participatiebeleid.

Ook staat in dit beleid hoe inwoners, ondernemers of maatschappelijke organisaties initiatieven bij de gemeente kunnen aanmelden. En hoe de gemeente de initiatiefnemers ondersteunt.

Participatieloket

Als u een initiatief hebt voor een nieuwbouwplan of andere ideeën, tips of suggesties, dan kunt u dat melden bij het participatieloket: Nieuwbouwplan of andere ideeën. Wij helpen de initiatiefnemers een-op-een bij de opzet en het proces van participatie. Gebiedsregisseurs en communicatieadviseurs denken mee vanuit hun vakkennis.

U kunt een e-mail sturen naar het loket mailen via participatieloket@heiloo.nl.

Stappenplan

Het stappenplan participatie (pdf, 258 KB) gaat langs de belangrijkste onderdelen van het proces. Het stappenplan kan de initiatiefnemers helpen. Er is geen vaste aanpak dat bij ieder initiatief past; elk proces is maatwerk.

Meer dan alleen regels

Participatie is veel meer dan een beleidsdocument, een instrument of een aantal regels. Het vertelt ons van alles over onze samenleving en over wat er leeft. Het zorgt ervoor dat we met elkaar in contact staan. We leren elkaar begrijpen, ook als we het niet met elkaar eens zijn. Participatie gaat dus vooral over inwoners, ondernemers en hun omgeving.

Kaders voor participatie

Het participatiebeleid geeft kaders waarbinnen de participatie zou moeten plaatsvinden. Dat geldt dan voor initiatieven van inwoners, van de overheid zelf maar ook voor initiatieven van derden, bijvoorbeeld projectontwikkelaars.

Belangrijk is dat vooraf de afspraken over de mate van invloed duidelijk zijn: meeweten, meedenken, meedoen of meebeslissen.