Geluidsmaatregelen spoor

Een te hoge geluidsbelasting in de woonomgeving kan tot gezondheidsproblemen leiden. De gemeente moet daarom maatregelen nemen, een saneringsprogramma opstellen, om de geluidsbelasting van het spoor zoveel mogelijk te beperken en de leefbaarheid te verbeteren. Het saneringsprogramma is voor woningen langs het spoor die gebouwd zijn voor 1987. Bij woningen gebouwd na 1987 is al rekening gehouden met de geluidsnormen.

Naar het overzicht