Geluidsmaatregelen spoor

Een te hoge geluidsbelasting in de woonomgeving kan leiden tot gezondheidsproblemen. De gemeente moet daarom maatregelen nemen: een saneringsprogramma om de geluidsbelasting van het spoor zoveel mogelijk te beperken en de leefbaarheid te verbeteren.

Het saneringsprogramma is voor woningen langs het spoor die zijn gebouwd voor 1987. Bij woningen gebouwd na 1987 is al rekening gehouden met de geluidsnormen.

Stand van zaken

Er komen geluidsschermen langs het spoor. Een deel daarvan kunnen definitief mini-schermen worden. De raad stelde hiervoor een investeringsbedrag beschikbaar.

Daarop is het definitieve saneringsplan geluidsschermen ingediend bij het ministerie om de uitvoeringssubsidie aan te vragen. Het ministerie heeft op 23 september 2021 het definitieve saneringsplan geluidsschermen vastgesteld. Hiermee stelt het ook de uitvoeringssubsidie beschikbaar om de maatregelen (raildempers, schanskorf- en mini-schermen) te realiseren. Tegen dit besluit van het ministerie konden belanghebbenden tot eind november 2021 bezwaar indienen. Er zijn geen bezwaren gemaakt.  

Vervolgstappen

ProRail start de voorbereidingen voor de aanleg van geluidschermen en raildempers. Zij stellen de definitieve omvang van het project vast. Daarnaast maken het aanbestedingsdossier en voeren de onderzoeken uit die nodig zijn. De verwachting is dat ProRail na de zomervakantie 2022 een aannemer selecteren die de raildempers en geluidsschermen aanbrengt.

Uitvoering in 2024

Om de werkzaamheden uit te voeren moet ver van te voren een trein-vrije-periode worden aangevraagd. Dit kan pas nadat de aannemer bekend is, dus in augustus 2022. Het is daarom niet meer mogelijk om de raildempers en geluidschermen in 2023 te plaatsen, zoals eerder vermeld. Deze worden in 2024 aangebracht.

Naar het overzicht