Gesprekken met deskundigen, stakeholders en jongeren

Naast het raadplegen van inwoners, voeren we ook gesprekken met deskundigen, stakeholders en jongeren. De inbreng van de deskundigen, stakeholders en jongeren krijgt een plek in de ontwerp omgevingsvisie. Deze gaat daarna de inspraak in.

Deskundigen

Bij de gemeente zit veel kennis en deskundigheid over het beheer en inrichten van onze leefomgeving. Zowel de fysieke, bijvoorbeeld wegen, groen en afvalinzameling, als de sociale leefomgeving zoals onderwijs, ouderenbeleid, gezondheid en sport. Voor de omgevingsvisie gaan deze deskundigen met elkaar in gesprek over Heiloo in 2040.

Op 23 maart 2021 kwamen de interne deskundigen digitaal bij elkaar. Lees het verslag (pdf, 523 KB) van deze sessie.

Stakeholders

De gemeente werkt op veel terreinen samen met andere partijen. Zoals het Natuurmonumenten, Heiloo Energie, Kennemer Wonen, Ondernemersvereniging Heiloo, Stichting Trefpunt Heiloo, Sportraad Heiloo, zorginstellingen, etc. De inbreng van deze stakeholders is voor het maken van een omgevingsvisie van groot belang.

De resultaten van de enquête en de discussies in de werkgroep omgevingsvisie zijn belangrijk voor de gesprekken met deze partijen. Als duidelijk is wat de wensen zijn voor Heiloo in 2040, dan kunnen zij hun dienstverlening beter op deze wensen afstemmen.

Via een enquête en een digitale werksessie op 8 juni 2021 hebben we bij hen informatie opgehaald. Centraal stond de vraag: Hoe zien zij Heiloo in 2040 en welke trends en ontwikkelingen zijn er in hun werkgebied. In de werksessie is vooral gesproken over wonen, klimaat, sociaal en voorzieningen. Ook zijn er veel ‘geeltjes met ideeën’ geplakt op digitale Miro-borden. Lees de resultaten (pdf, 1 MB) en het verslag van de werksessie (pdf, 669 KB).

Jongeren

Hoe zien de jongeren van nu het Heiloo van 2040 voor zich? Voor het maken van de omgevingsvisie zijn ook de jongeren een onmisbare doelgroep. Hun inbreng is belangrijk, het gaat ten slotte over hun toekomst.

Jongeren (van 11 tot en met 21 jaar) konden in juni 2020 en in oktober 2021 hun mening geven over de toekomst van Heiloo via een flitspeiling op Facebook en Instagram. De respons van beide enquêtes was goed. In 2020 deden 144 jongeren mee en in 2021 136 jongeren. De resultaten worden verder besproken met een groep jongeren uit de Jongerenraad. 

Op 14 maart 2022 hadden we een gesprek met de Jongerenraad (pdf, 880 KB) over de Omgevingsvisie 2040. Tijdens deze avond is gesproken over 4 thema’s: 

  • wonen
  • mobiliteit
  • sport-uitgaan-veiligheid-vereenzaming
  • duurzaamheid-klimaat