Omgevingsvisie Heiloo

Onze gemeente is een prachtige gemeente. We kunnen in Heiloo goed wonen, recreëren en werken. We willen ervoor zorgen dat we in 2040 nog steeds die gezonde en prettige gemeente zijn. Hoe, dat bepalen we samen met onze inwoners. Dit schrijven we op in de Omgevingsvisie Heiloo.

De gemeenteraad stelt de omgevingsvisie in 2022 vast.

Toekomstbeeld

In de Omgevingsvisie staat het toekomstbeeld voor de gemeente Heiloo. Wat we belangrijk vinden voor de omgeving waarin we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. Onderwerpen zijn onder andere: 

  • Hoe en waar wonen we?
  • Hoe regelen we de bereikbaarheid?
  • Hoe gaan we om met het landschap en de natuur?
  • Hoe staat het met onze voorzieningen en vele andere vragen?

Daarnaast staan ook de ontwikkelingen benoemd die op ons afkomen. En hoe we daarmee om willen gaan. 

Een omgevingsvisie maakt dus duidelijk waar de gemeente voor staat. En hoe de gemeente zich wil ontwikkelen. De visie geeft vooraf duidelijkheid over wat mogelijk is. Die duidelijkheid komt doordat we alle onderwerpen bij elkaar zetten en daar één verhaal van maken. Waar de onderwerpen met elkaar botsen, moeten we keuzes gemaakt maken.

Meedenken en meedoen

Meer informatie

Foto: projectleider Cor Ouwerker

Projectleider is: Cor Ouwerkerk

Naar het overzicht