Omgevingsvisie Heiloo

Onze gemeente is een prachtige gemeente. We kunnen in Heiloo goed wonen, recreëren en werken. We willen ervoor zorgen dat we in 2040 nog steeds die gezonde en prettige gemeente zijn. Hoe, dat bepalen we samen met onze inwoners. Dit schrijven we op in de Omgevingsvisie Heiloo 2040.

De gemeenteraad stelt de omgevingsvisie begin 2023 vast. 

Toekomstbeeld

In de Omgevingsvisie staat het toekomstbeeld voor de gemeente Heiloo. Wat vinden we belangrijk voor de omgeving waarin we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. Onderwerpen zijn onder andere: 

 • Hoe en waar wonen we?
 • Hoe regelen we de bereikbaarheid?
 • Hoe gaan we om met het landschap en de natuur?
 • Hoe staat het met onze voorzieningen?

Daarnaast beschrijven wij ook de ontwikkelingen die op ons afkomen. En hoe we daarmee om willen gaan. 

Een omgevingsvisie maakt dus helder waar de gemeente voor staat (waarden). En hoe de gemeente zich wil ontwikkelen (speerpunten). Het geeft vooraf duidelijkheid over wat mogelijk is voor nieuwe plannen, projecten en initiatieven. 

Deze moeten aansluiten op de waarden en speerpunten benoemd in de visie en waar mogelijk versterken. 

Stappen

Een omgevingsvisie komt tot stand in een aantal stappen:

 • Stap 1: voorontwerp Omgevingsvisie maken. Tot eind maart 2022 kon iedereen hierop reageren. Vanaf eind augustus 2022 zijn de resultaten beschikbaar.
 • Stap 2: ontwerp omgevingsvisie maken. Alle reacties op het voorontwerp en de uitkomst van het debat in de gemeenteraad over de inhoud van de omgevingsvisie komen hierin terug. Deze versie komt ook ter inzage.
 • Stap 3: maken en vaststellen van de omgevingsvisie Heiloo 2040 door de raad. 

2021

 • juni t/m november: verwerken en opstellen voorontwerp omgevingsvisie 2040.

2022

 • januari: vaststellen voorontwerp omgevingsvisie door college.
 • 7 februari: bespreken voorontwerp omgevingsvisie in de raadscommissie.
 • 17 februari tot en met 30 maart: inzage voorontwerp omgevingsvisie.
 • verwerken inspraakreacties op voorontwerp omgevingsvisie.

2023

 • 15 mei: raadsinformatieavond: bespreken voorontwerp omgevingsvisie, resultaten inspraak (enquête en inspraakreacties) en debat met de gemeenteraad. Sluit het voorontwerp aan bij het beeld en ambitie die de raad heeft voor Heiloo in 2040? 
 • Zomer: opstellen ontwerp omgevingsvisie.
 • Najaar: inzage ontwerp omgevingsvisie. 
 • Najaar: opstellen omgevingsvisie en vaststelling van de Omgevingsvisie Heiloo 2040 door gemeenteraad.

Met de digitale nieuwsbrieven informeert projectleider Cor Ouwerkerk inwoners van Heiloo, de werkgroep, deskundigen en jongeren over de stand van zaken rond Omgevingsvisie Heiloo. Over de participatietrajecten, de enquêtes, de stellingen en de status van het project.

Inschrijven voor de nieuwsbrief Omgevingsvisie Heiloo kan via een korte email naar: ikdenkmeeoverheiloo@debuch.nl

Meer informatie

Foto: projectleider Cor Ouwerker

Projectleider is: Cor Ouwerkerk