Werkgroep omgevingsvisie

Inwoners die uitgenodigd waren voor de online enquête konden zich voor de werkgroep omgevingsvisie aanmelden. 36 inwoners hebben dit gedaan.

Bijeenkomsten 2  en 31 maart (online)

De werkgroep bespreekt belangrijke speerpunten. Bijvoorbeeld: groen, klimaat, duurzaamheid en behoud van het prettige dorpskarakter. Er is ruim de tijd voor onderlinge discussie. De aanwezigen spreken uitvoeriger over de meest aansprekende wensen. Meer verdieping hiervan volgt tijdens de bijeenkomst op 31 maart.

Resultaten en verslag 2 maart

Resultaten en verslag 31 maart