Ontwerp Zevenhuizerlaan

Om de verkeersveiligheid en leefbaarheid te verbeteren richten wij de Zevenhuizerlaan opnieuw in. De nieuwe inrichting moet voldoen aan de uitgangspunten die staan in het Verkeersbeleid Heiloo 2018-2030. 

Een doel van dit beleid is om het autoverkeer evenwichtiger te spreiden over de wegen van Heiloo. Het doorgaand verkeer rijdt daarbij zoveel mogelijk op de 50 km in Heiloo: de ontsluitingswegen. Dit zijn onder andere Het Malevoort, De Omloop, Belieslaan, Ringweg, De Dors, Ewisweg en deel van Het Zevenhuizen. De inrichting van deze wegen maakt dat het verkeer er vlot en veilig door kan rijden. De woonstraten moeten zoveel mogelijk ontlast worden. Deze wegen krijgen een inrichting die daarbij hoort en snelheid van autoverkeer afremt.

Aanleiding herinrichting

De Zevenhuizerlaan is volgens het verkeersbeleid een erftoegangsweg, categorie A. Dat wil zeggen een straat waar een maximum snelheid van 30 km/u geldt. De huidige weginrichting voldoet daar niet aan. Het wegdek is slecht en aan vervanging toe. Er wordt te snel gereden en vrachtverkeer negeert het inrijdverbod.

Toelichting voorlopig ontwerp

Bij de nieuwe inrichting staat het verbeteren van de verkeersveiligheid en leefbaarheid voorop. Er komt een verkeersveilige (duurzame) weginrichting, die hoort bij een erftoegangsweg met maximale snelheid van 30 km/u. Hierbij gaat de bestrating er helemaal uit en wordt de openbare ruimte opnieuw ingericht. Daarbij houden wij rekening met een veranderend klimaat. Zo leggen we een extra rioolbuis neer. Deze is om het regenwater apart af te voeren en wateroverlast zoveel mogelijk te beperken.

Bekijk het voorlopig ontwerp (februari 2023) (pdf, 1 MB) en lees per onderwerp hoe de nieuwe inrichting of het ontwerp eruit komt te zien. 

De nieuwe inrichting

 • De rijbaan krijgt een breedte van 4,8 m, een smallere rijbaan vermindert de snelheid van het autoverkeer. De huidige breedte is gemiddeld 5 m.
 • De rijbaan tussen de Kennemerstraatweg en Werkendelslaan wordt 5,3 m breed. Op basis van een verkeersonderzoek is de verwachting dat het verkeersaanbod zal toenemen richting de Werkendelslaan.
 • De stoep aan de noordzijde blijft behouden maar is aangepast.
 • Er komt een stoep aan de zuidzijde, of een uitstapstrook. In de huidige situatie is dat niet het geval. Dit maakt het uitstappen veiliger.
 • Er komen parkeerstroken aan de noord- en zuidzijde. Er is niet gekozen voor parkeervakken zodat de parkeerruimte efficiĆ«nt gebruikt wordt.
 • Er komen verhoogde plateaus bij kruisingen. Een plateau werkt snelheid remmend en maakt de kruising gelijkwaardig en veiliger. Rechts heeft voorrang.  

Groen

 • Maximaal behoud van het karakter van de laan met bestaande bomen.
 • Groenstroken (beplantingsstroken).
 • De begroeiing bij de Haagbeuk verdwijnt om het zicht op de weg te verbeteren. Dit verbetert de verkeersveiligheid.

Duurzaamheid

 • Er komt een gescheiden rioolstelsel, dat wil zeggen een extra rioolbuis voor de afvoer van regenwater. Regenwater wordt op die manier geloosd op oppervlaktewater en gaat niet naar de rioolzuivering.
 • Wij gebruiken zoveel mogelijk klinkers opnieuw.
 • Er komen laadpaalvoorzieningen. Wij bepalen nog waar en hoeveel palen er precies komen. 
 • De openbare verlichting wordt in LED (energiezuinig) uitgevoerd.

Materiaalkeuze straatmaterialen

 • Rijweg: Straatbaksteen dikformaat rood hergebruik keperverband.
 • Trottoir: betontegels grijs.
 • Parkeervakken: Straatbaksteen dikformaat zwart elleboogverband.
 • Plateau: Straatbaksteen dikformaat geel.
 • Inritten: Straatbaksteen dikformaat geel halfsteensverband.