Commissie omgevingskwaliteit

De adviescommissie omgevingskwaliteit adviseert het college of bouwplannen voldoen aan redelijke eisen van welstand en monumentale waarden. De beoordeling van de plannen gebeurt op basis van de nota omgevingskwaliteit en erfgoednota.

De gemeenteraad benoemt de leden van de adviescommissie omgevingskwaliteit.

Vergaderingen

De regiocommissie Kennemerland van MOOI Noord-Holland organiseert de vergaderingen. De commissie vergadert op maandag in de oneven weken. De laatste vergadering van de maand vergadert de commissie samen met de erfgoedleden.

De vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in het gemeentehuis van Castricum, Raadhuisplein 1, 1902 CA.

Heeft u vragen over hoe laat een bouwplan wordt besproken of over deelnemen aan de vergadering? Neem dan contact op met de heer J. Hopman (contactpersoon gemeentelijke toelichting) via 088 909 75 79 of jimhopman@debuch.nl

Agenda

Vanaf de vrijdagmiddag voor de vergadering van de commissie staat de agenda hier online met de plannen die behandeld worden. Aanvang is afhankelijk van het aantal plannen.

De commissie vergadert in het gemeentehuis van Castricum. Voor 2024 staan nog vergaderingen gepland op:

 • 3 juni
 • 17 juni (inclusief erfgoed en monumenten)
 • 1 juli
 • 15 juli
 • 29 juli (inclusief erfgoed en monumenten)
 • 12 augustus
 • 26 augustus (inclusief erfgoed en monumenten)
 • 9 september
 • 23 september (inclusief erfgoed en monumenten)
 • 7 oktober
 • 21 oktober (inclusief erfgoed en monumenten)
 • 4 november
 • 18 november (inclusief erfgoed en monumenten)
 • 2 december
 • 16 december (inclusief erfgoed en monumenten)
 • 30 december (reserve datum inclusief erfgoed en monumenten)